คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร แจกฟรีเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อช่วยเกษตรกร

ไทยรัฐออนไลน์12 มิ.ย. 2562 23:33 น.
SHARE

สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ส่งเสริมปลูกพืชปุ๋ยสด คือพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า และถั่วพุ่ม ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ สนใจขอรับได้ฟรี

ปัจจุบันเกษตรกรคุ้นเคยกับการใช้สารเคมีในพื้นที่ทำการเกษตร โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การปลูกพืชไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร จึงเสนอกรมพัฒนาที่ดินอนุมัติดำเนินการโครงการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดินและคลุมดิน โดยต่อยอดมาจากโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดและพืชคลุมดิน เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ถั่วพุ่ม และถั่วพร้า เนื่องจากเป็นชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกับดินในจ.กำแพงเพชรและเป็นชนิดพืชที่มีปริมาณน้ำหนักสดต่อไร่ค่อนข้างสูง เมื่อไถกลบลงในพื้นที่เกษตร สามารถย่อยสลายเป็นอินทรียวัตถุมีปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการสูง เหมาะสำหรับใช้ปรับปรุงบำรุงดิน พื้นฟูคุณภาพดิน เพิ่มผลผลิต และลดรายจ่ายให้กับเกษตรกร

นายธเนตร ภู่เจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร กล่าวว่า สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ได้ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชปุ๋ยสด คือพืชตระกูลถั่ว ที่เหมาะสมในพื้นที่ ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า และถั่วพุ่ม ให้กับเกษตรกร ในฤดูหลังการเก็บเกี่ยวข้าวและพืชไร่ต่างๆ โดยในพื้นที่ลุ่มปลูกข้าวจะส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกถั่วพุ่ม หรือปอเทือง พื้นที่ปลูกพืชไร่ก็จะส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ถั่วพร้า โดยเกษตรกรจะนำเอาเมล็ดพันธุ์ไปหว่านหรือหยอดเป็นแถว จนเติบโตถึงระยะออกดอก จึงไถกลบลงดินให้ต้นและใบย่อยสลายเป็นอินทรียวัตถุปรับปรุงบำรุงดินต่อไป

ประโยชน์ของพืชปุ๋ยสด เมื่อไถกลบลงดินแล้วจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและยังช่วยให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผาตอซังพืชในพื้นที่ทำการเกษตร หันมาปลูกพืชปุ๋ยสดหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังช่วยให้ระบบนิเวศในพื้นที่การเกษตรดีขึ้น

วิธีการใช้ปุ๋ยพืชสดนั้น สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร จะให้บริการเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรไปสาธิตการปลูกในพื้นที่ดอน ปลูกพืชไร่สาธิตให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ ปอเทือง และถั่วพร้า ส่วนในนาข้าวก็จะแนะนำให้ใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองและถั่วพุ่ม ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรได้หันมาให้ความสนใจในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใช้พืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดมากขึ้น โดยเฉพาะชนิดพืชที่เกษตรกรต้องการมากคือปอเทือง จะใช้วิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในพื้นที่และดูแลจนถึงระยะเวลาออกดอกสีเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ จึงทำการไถกลบช่วงที่ปอเทืองออกดอกจะมีระยะเวลาประมาณ 15 - 20 วัน พบว่าระหว่างที่ปอเทืองออกดอกจะมีคนเข้ามาดูและถ่ายภาพ สามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปในตัวอีกด้วย

"หากเกษตรกรท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน สามารถมาแจ้งจำนงขอเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร หรือติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์กับสถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่านได้เลย ซึ่งเมื่อเข้ามารับเมล็ดพันธุ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชปุ๋ยสดและแนะนำการดูแลรักษาที่ถูกวิธี โดยให้ป้องกันศัตรูพืชที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ต้นพืชปุ๋ยสดกำลังเจริญเติบโต คือหนอนกินใบเข้ามาทำลายให้ต้นของพืชปุ๋ยสดไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญ และสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร อยากให้เกษตรกรใช้พืชปุ๋ยสดไปปลูกและไถกลบในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อให้มีเก็บเมล็ดพันธุ์สามารถหมุนเวียนการใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดในพื้นที่อันจะนำไปสู่การทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อไป".

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรพืชปุ๋ยสดแจกเมล็ดพันธุ์พืชพืชตระกูลทั่วเกษตร

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้