king10
Thairath Logo
กีฬา

สมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี0

Share :
line-share-logo


ศาลหลักเมืองราชบุรีมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในค่ายทหารก่อตั้งมากว่า 200 ปีแล้ว

ตามประวัติบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 2 มีการย้ายเมืองราชบุรีมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกหรือฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง

อีกทั้งยังทรงจัดให้มีพิธีฝังหลักเมือง มีการสมโภช 3 วัน 3 คืนตั้งแต่วันอังคาร แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู จุลศักราช 1179 พ.ศ.2360 จนถึงวันพฤหัสบดี แรม 15 ค่ำ เวลา 7 นาฬิกา ถึงกำหนดฤกษ์ฝังหลักเมือง

จากนั้นมีการสร้างกำแพงเมืองขึ้น ศาลหลักเมืองราชบุรีจึงอยู่ในกำแพง ต่อมาในปี พ.ศ.2448 บริเวณกำแพงเมืองได้เป็นที่ตั้งของกองพลทหารบกที่ 4

ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของค่ายทหาร ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง อ.เมืองราชบุรี ทหารช่างจึงทำนุบำรุงศาลหลักเมืองราชบุรีมาโดยตลอด...

นับแต่โบราณมาได้มีการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกปี คนราชบุรีจะเรียกงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ว่า งานฝั่งทหาร เพราะตัวเมืองราชบุรีอยู่คนละฝั่งแม่น้ำแม่กลองกับค่ายภาณุรังษี

สำหรับปีนี้งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี จัดขึ้นวันนี้ ถึงวันที่ 9 เม.ย. โดยใช้หลักการดำเนินการจัดงานแบบประชารัฐ ร่วมกับพลเรือนทุกภาคส่วน

แต่ปีนี้งานจะมีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากกรมการทหารช่างได้รับพระกรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระองค์ได้ทรงพระกรุณาประทาน พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ กรุงเทพมหานคร มาประดิษฐานภายในศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี

ให้ประชาชนที่ไปร่วมงานได้กราบสักการะเพืิ่อความเป็นสิริมงคล

ภายในงานยังมีกิจกรรม “เที่ยว ชม ชิม ช็อป” อาหารพื้นเมืองและสินค้าโอทอปอย่างจุใจ แถมชมแสงสีเสียงสุดตระการตาด้วย!!!

ศุภโชค สร้อยน้ำ / รายงาน

อ่านเพิ่มเติม...
ศาลหลักเมืองราชบุรีศาลหลักเมืองราชบุรีกรมการทหารช่างค่ายภาณุรังษีมองทั่วทิศเมืองไทยศุภโชค สร้อยน้ำข่าวทั่วไป