ไลฟ์สไตล์
100 year

หนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร นำเยาวชนร่วมกิจกรรม เรารักในหลวง ร.10

ไทยรัฐออนไลน์
1 มี.ค. 2562 21:05 น.
SHARE

หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร นำเยาวชนกลุ่มพิเศษ ร่วมกิจกรรม “ด้วยพระเมตตา ประชาอุ่นใจ เรารักในหลวง รัชกาลที่ 10” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่าง 4-6 พฤษภาคม 2562 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดีร่วมกัน และเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมิ่งขวัญปกเกล้าของพวกเราพสกนิกรชาวไทย ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรจัดกิจกรรมชุด "ด้วยพระเมตตา ประชาอุ่นใจ เรารักในหลวง รัชกาลที่ 10" ขึ้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ข่าวแนะนำ

พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุณามอบหมายให้ พลตรี สมควร สาคร รองเสนาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ “หนึ่งใจ นทพ. จุดประกายให้เยาวชนกลุ่มพิเศษ” ซึ่งศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ โดย พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่ ประธานคณะที่ปรึกษาศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน นทพ. พันเอก พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการ กองประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร ร่วมกิจกรรม

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนกลุ่มพิเศษ 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เยี่ยมชมและศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทางการทหาร อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเยาวชนกลุ่มพิเศษจะได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจ พระเมตตา และพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อพสกนิกรชาวไทย พระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส มาตั้งแต่เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช พร้อมนี้ คณะเยาวชนกลุ่มพิเศษได้มีโอกาสศึกษาดูงานพระราโชบาย เรื่อง โครงการพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบาย เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมเมตตา นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงาน เรื่อง รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์เจ้าแห่งสยาม และวีรกรรมทหารกล้าผู้เสียสละเพื่อชาติ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพมหากษัตริย์และวีรชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ตั้งอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต บรรจบกับถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก สายหยุด เกิดผล อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดสร้างอนุสาวรีย์เพื่อบรรจุอัฐิของผู้เสียชีวิตในสงครามต่างๆ เช่น อนุสาวรีย์ทหารอาสา เป็นที่ระลึกสำหรับผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ สำหรับเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดช, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สำหรับกรณีพิพาทไทย-ฝรั่งเศส และสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ยังมีการสู้รบเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง เช่น สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม การปราบปรามผู้ก่อการร้าย มีผู้เสียชีวิตทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพเป็นประจำทุกปี แต่อัฐิของผู้พลีชีพเพื่อชาติเหล่านี้ยังคงเก็บรวบรวมไว้ และยังมิได้จัดสร้างถาวรวัตถุขึ้นเป็นอนุสรณ์อย่างสมเกียรติ กระทรวงกลาโหมจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารอนุสรณ์วีรชนแห่งชาติเป็นส่วนรวม โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2526 เวลา 16.30 น. เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2537 และพระราชทานนามสถานที่นี้ว่า "อนุสรณ์สถานแห่งชาติ" 

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ กล่าวว่า ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้มีโอกาสนำเยาวชนกลุ่มพิเศษศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ การจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทางการทหาร อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเยาวชนกลุ่มพิเศษจะได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจ พระเมตตา และพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ต่อพสกนิกรชาวไทย พระราชปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน การศึกษาดูงานพระราโชบาย เรื่อง โครงการพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบาย เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมเมตตา การศึกษาดูงาน เรื่อง รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์เจ้าแห่งสยาม และวีรกรรมทหารกล้าผู้เสียสละเพื่อชาติ ซึ่งจะปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักชาติ

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลายปีที่เราได้เริ่มดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เราได้ปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนกลุ่มพิเศษและลูกหลานเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ซึ่งพวกเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนี้ขอขอบพระคุณพันธมิตรจากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุ ม.ก. ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม บริษัท ฟาร์มแชนเนล ประเทศไทย จำกัด ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด มหาชน กรมพัฒนาที่ดิน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด บริษัท บูโอโน่ ประเทศไทย จำกัด และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ตามแนวทางพระราชทานในรัชกาลที่ 10 ให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา โอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังกิจกรรมของโครงการฯ ครั้งนี้อย่างเต็มอิ่มได้ใน รายการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” ชุด “ด้วยพระเมตตา ประชาอุ่นใจ เรารักในหลวง รัชกาลที่ 10” ออกอากาศสดทั้งภาพและเสียง ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ทางสถานีวิทยุ มก. AM 1.107 กิโลเฮิตซ์ และ KU Radio Network พร้อมกันทั่วโลก ซึ่งขอขอบพระคุณ ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม ที่สนับสนุนรายการในตอนนี้

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ที่ตั้งสำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล molku@ku.ac.th ไลน์ไอดี ajmaew

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกรบรมราชาภิเษกเรารักในหลวง รัชกาลที่ 10อนุสรณ์สถานแห่งชาติปทุมธานีข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 05:11 น.