ไลฟ์สไตล์
100 year

ยังรับน้ำได้อีกเยอะ ยัน 2 เขื่อนยักษ์เมืองกาญจน์ ปลอดภัย100%

ไทยรัฐออนไลน์
4 ส.ค. 2561 13:48 น.
SHARE

ผอ.2 เขื่อนยักษ์เมืองกาญจน์ ยืนยัน แม้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ยังรับได้อีกเยอะ ไม่ระคายตัวเขื่อน เพียงแต่ต้องระบายน้ำออกเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนมั่นใจ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ตามปกติ ทองผาภูมิยังอยู่ดี ไม่มีผลกระทบใดๆ 

วันที่ 4 ส.ค. นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ปัจจุบัน (วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น.) อยู่ที่ระดับ 174.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นปริมาณน้ำ 15,338.54 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 86.44% ซึ่งถ้านำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์น้ำเมื่อปีที่ผ่านมา (วันที่ 4 สิงหาคม 2560) อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์มีข้อมูลระดับน้ำอยู่ที่ระดับ 167.98 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นปริมาณน้ำ 13,143.36 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 74.07% ถือได้ว่าปริมาณน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ในวันนี้ได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว 12.37%

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่ประเทศไทย ได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมถึงในจังหวัดกาญจนบุรี โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 มีน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพิ่มขึ้น 62.39 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ที่สามารถใช้ได้มีจำนวน 5,073.54 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้ระบายน้ำออกตามแผนการระบายน้ำโครงการชลประทานวันละ 14.96 ล้านลูกบาศก์เมตร และตอนนี้ยังสามารถรับน้ำได้อีก 2,406.46 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 13.56% จึงทำให้มั่นใจได้ว่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ยังคงสามารถรองรับน้ำฝนได้อีก โดยไม่เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของตัวเขื่อน รวมไปถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนท้ายน้ำอย่างแน่นอน

"เขื่อนศรีนครินทร์ ได้มีการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากล โดยจะมีหน่วยงานด้านตรวจสอบและบำรุงรักษาเขื่อน ทำการตรวจสอบเขื่อนเป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุก 3 เดือน ด้วยเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ที่ติดตั้งไว้กับตัวเขื่อนตั้งแต่การก่อสร้างเขื่อน และทุกๆ 2 ปี จะมีการตรวจสอบประเมินความปลอดภัยเขื่อน ตามมาตรฐานเขื่อนใหญ่โลก (ICOLD) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัยของเขื่อน หรือเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ฝนตกหนักต่อเนื่อง เกิน 48 ชม. ในขณะที่ปริมาตรกักเก็บมากกว่า 95% ของความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บปกติ หรือมีแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางใกล้เคียงกับพื้นที่ กฟผ. ก็จะมีการตรวจสอบเขื่อนในกรณีพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเขื่อนกรณีพิเศษ จากฝ่ายบำรุงรักษาโยธา เพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงได้เพิ่มการตรวจสอบเขื่อนให้มีความถี่มากขึ้นกว่าเดิม เช่น การตรวจอัตราการซึมของน้ำผ่านตัวเขื่อน การตรวจวัดระดับน้ำในหลุมวัดน้ำ เดิมตรวจสอบสัปดาห์ละครั้ง เป็นตรวจสอบทุกวัน ส่วนการตรวจสอบ การทรุดตัวและเคลื่อนตัวของเขื่อน จากเดิมไตรมาสละครั้ง เป็นเดือนละครั้ง จึงขอให้ประชาชนมีความมั่นใจ ในความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนศรีนครินทร์"

ด้าน นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งมีความจุอ่าง 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 155 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00 น. มีปริมาณน้ำในเขื่อน 7,410 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 84% โดย กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ปรับแผนระบายน้ำตามมติของคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำ ประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 มีแผนการระบายน้ำ ดังนี้ วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ระบายน้ำเฉลี่ย 36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ระบายน้ำเฉลี่ย 39 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และวันที่ 6-12 สิงหาคม 2561 ระบายน้ำเฉลี่ย 43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

สาเหตุที่ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำ เนื่องจากมีปริมาณฝนตกเหนือเขื่อนมาก จึงจำเป็นต้องระบายน้ำ เพื่อให้มีพื้นที่รับน้ำเพียงพอ ซึ่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ยังสามารถรับน้ำได้อีก 1,450 ล้านลูกบาศก์เมตร ทางเขื่อนฯ รับทราบปัญหาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการทางด้านท้ายน้ำ และได้ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา แต่เนื่องจาก ณ เวลานี้มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างมากกว่าวันละ 100 ล้าน ลบ.ม.อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ และถ้าปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าอ่างลดลงก็จะทำการลดการระบายน้ำลงเท่าที่จะทำได้

ขณะที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ระดับน้ำเริ่มลดลง ท่วมไม่สูงมาก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวขับรถมาดูน้ำแควน้อยที่ไหลเอ่อล้น บางคนถือโอกาสนำรถมาล้างที่บริเวณท่าน้ำเทศบาลฯ

นายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ กล่าวว่าขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวรอยร้าวเขื่อนวชิราลงกรณ ทางเขื่อนวชิราลงกรณยังมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำได้อีก ซึ่งข่าวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ต นักท่องเที่ยวยังสามารถมาเที่ยวอำเภอทองผาภูมิได้ตามปกติ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เขื่อนเขื่อนเมืองกาญจน์น้ำมากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:05 น.