ไลฟ์สไตล์
100 year

ชูบิ๊กดาต้าทีเด็ด โรดแม็ป ‘แก้จน’ ลึกทุกจว.-อาชีพ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
4 พ.ค. 2561 05:05 น.
SHARE

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯคลอดบิ๊กดาต้าแก้ปัญหาคนจนแบบชี้เป้ารายจังหวัดละเอียดยิบ เผยคนในประเทศส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการเงินกับการศึกษา เขตปริมณฑล นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล อีสานมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการของรัฐ ทั้งแหล่งเงินทุน การช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ ภาคเหนือมีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ สภาพบ้าน น้ำกิน น้ำใช้ ส้วม ภาคใต้มีปัญหาเรื่องการเงิน รายได้ของคนในบ้าน ไม่มีอาชีพ จังหวัดในภาคตะวันออก มีปัญหาเรื่องการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง “สุวิทย์ เมษินทรีย์” ลุยแก้บริหารจัดการน้ำกับยกระดับอาชีพ จ.บุรีรัมย์ 1 ใน 10 จังหวัดยากจน

โรดแม็ปคนจนเป็นที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 พ.ค. โดยนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจัดทำข้อมูลบิ๊กดาต้าการแก้ปัญหาคนจนและระบุปัญหาของเกษตรกรและปัญหารายจังหวัด (Thai Poverty Map and Analytics Platform) ของประเทศไทย หรือระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นโรดแม็ป หรือแผนที่นำทางในการนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำนโยบายแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำคนในประเทศ เพื่อใช้ขับเคลื่อนประเทศให้มีประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญข้อมูลดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการบริหารของรัฐบาล ที่จะกำหนดนโยบายความช่วยเหลือคนจนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าวแนะนำ

นายสุวิทย์กล่าวอีกว่า ข้อมูลดังกล่าวสามารถระบุได้เลยว่าคนจนอยู่ที่ไหน ต้องการอะไรและจะพ้นความยากจนได้อย่างไร คนจนในแต่ละอาชีพ มีปัญหาแตกต่างกัน อาทิ คนมีอาชีพทำนาจะมีปัญหาการเงินมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็น การศึกษา การเข้าถึงบริการรัฐ สุขภาพ ความเป็นอยู่ คนมีอาชีพทำไร่จะมีปัญหาการเงินมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นการเข้าถึงบริการรัฐ การศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ คนทำสวนมีปัญหาอันดับหนึ่งคือการเงิน รองลงมาเป็นเรื่องการศึกษา สุขภาพ การเข้าถึงบริการของรัฐและความเป็นอยู่ ส่วนอาชีพประมงและปศุสัตว์ มีปัญหาเหมือนกันคือการเงิน การศึกษา การเข้าถึงบริการของรัฐ สุขภาพและความเป็นอยู่

รมว.วิทยาศาสตร์ฯกล่าวต่อว่า บิ๊กดาต้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯจัดทำขึ้นจะแก้ปัญหาคนจนแบบชี้เป้า โดยจากข้อมูลพบว่า 10 จังหวัดที่มีคนยากจนมากที่สุดคือ แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ น่าน นครพนม นราธิวาส ปัตตานี ชัยนาท ตาก อำนาจเจริญ อย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลระบุว่า มีประชากร 68,909 คน มีคนจน 24,132 คน มีเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 6,778 คน ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาล 10,113 คน คนในบ้านอ่านเขียนคิดเลขไม่ได้ 8,843 คน เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 9,859 คน เป็นต้น

นายสุวิทย์กล่าวด้วยว่า จังหวัดใกล้กรุงเทพฯอย่างจังหวัดนนทบุรี พบว่า มีเด็กไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 7,436 คน ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาล 3,557 คน เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 761 คน จังหวัดชลบุรีที่ถือว่ามีความเจริญ ยังพบว่ามีเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 14,342 คน ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาล 5,282 คน เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 2,516 คน และที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ถือว่ามีความเจริญมาก ยังพบว่ามีเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 37,472 คน ไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล 32,027 คน เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 46,031 คน จ.นครศรีธรรมราช มีเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับถึง 12,325 คน ไม่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาล 8,805 คน เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 12,777 คน เป็นต้น ถ้าเป็นภาพรวมทั้งประเทศ ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการเงิน หรือการศึกษาจะอยู่ลำดับต้นๆ

รมว.วิทยาศาสตร์ยังกล่าวอีกว่า ขณะที่เขตปริมณฑล จ.นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล ส่วนหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการของรัฐ ทั้งแหล่งเงินทุน การช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุอยู่ในลำดับต้นๆ ซึ่งต่างจากภาคอื่น หลายจังหวัดในภาคเหนือ มีปัญหา เรื่องความเป็นอยู่ สภาพบ้าน น้ำกิน น้ำใช้ ส้วม ที่ประกอบอาหาร ในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับปัญหาอื่นๆ จังหวัดในภาคใต้ ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการเงิน รายได้ของคนในบ้าน ไม่มีอาชีพ ยกเว้น จ.ภูเก็ต จังหวัดในภาคตะวันออกส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง

นายสุวิทย์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาคนจน จะให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหากันเองโดยใช้ข้อมูลที่มีภายในหน่วยงานนั้นๆ ทำให้บางปัญหาเกิดการทับซ้อนกัน ในการให้ความช่วยเหลือ บางปัญหาใช้วิธีแก้ปัญหาแบบปูพรม เป็นการแก้ปัญหาแบบนโยบายเดียวใช้ได้บางพื้นที่ แต่ไม่สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ ขณะเดียวกันบางปัญหาไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปแก้เลย ท้ายที่สุดประเทศไทยก็ยังไม่สามารถตอบได้ตรงจุดว่า ใครคือคนจน คนจนอยู่ที่ไหน ปัญหาของคนจนคืออะไรและจะแก้ปัญหาคนจนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

รมว.วิทยาศาสตร์กล่าวตอนท้ายว่า ดังนั้น กระทรวงฯ จะนำบิ๊กดาต้าการแก้ปัญหาคนจนและระบุปัญหาของเกษตรกรและปัญหารายจังหวัด ไปแก้ปัญหาโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เริ่มที่ จ.บุรีรัมย์ 1 ใน 10 จังหวัดยากจน ในวันที่ 7-8 พ.ค. ในการประชุม ครม.สัญจร โดยจะลงพื้นที่แก้ปัญหาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ่มทอง-บ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาน้ำและปัญหาความยากจน เพื่อนำความสำเร็จของชุมชนลิ่มทองหรือ “ลิ่มทองโมเดล” ไปดำเนินการร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน ใน 800 พื้นที่ทั่วประเทศ เพราะเรื่องน้ำ คือเรื่องสำคัญในการแก้ปัญหาความยากจน ถ้าเกษตรกร มีน้ำดีจะทำให้พืชผลทางการเกษตรดีตามไปด้วยและลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองบ้านสนวนนอก หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมและวิถีชีวิตพอเพียง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปช่วยกระบวนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่ม “การทอผ้าไหมหางกระรอก” เพื่อสร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุวิทย์ เมษินทรีย์บิ๊กดาต้าแก้ปัญหาคนจนการเงินข่าวหน้า1ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 14:37 น.