king10
Thairath Logo
กีฬา

สีเขียวเบี่ยงจราจร พหล21ถึงยิ่งเจริญ

Share :
line-share-logo

แฟ้มภาพ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต สัญญาที่ 1 จะยกชิ้นส่วนงานสถานี และงานทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณปากซอยพหลโยธิน 21 ถึงตลาดยิ่งเจริญ ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย. เวลา 22.00-05.00 น. ดังต่อไปนี้ 1.ปากซอยพหลโยธิน 21 ถึง รพ.สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ จะเบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง 2.ปากซอยพหลโยธิน 45 ถึงถาวรวิลล่า จะเบี่ยง ช่องจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง 3.ปากซอยพหลโยธิน 57 ถึงตลาดยิ่งเจริญ จะเบี่ยง ช่องจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง.

อ่านเพิ่มเติม...
รถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตซอยพหลโยธิน 21ตลาดยิ่งเจริญข่าวทั่วไป