king10
Thairath Logo
กีฬา

ไม่ทิ้งไม่ท่วม-บอกคนกรุง “ที่นอน-เก้าอี้” ต้องทิ้งที่ไหน

Share :
line-share-logo

วันที่ 1 มิ.ย. 60 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า ได้แจ้งให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตจัดทำป้ายขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้ทิ้งขยะลงในคูคลอง “ไม่ทิ้ง ไม่ท่วม” เนื่องจากขยะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ แม้จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แต่หากหลายคน หลายบ้านทิ้งลงคลอง ขยะก็จะไปอุดตันที่ตะแกรงหน้าประตูระบายน้ำ ส่วนขยะชิ้นใหญ่ เช่น เก้าอี้ เตียง ที่นอน แม้ว่าที่ผ่านมา สำนักงานเขตจะจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์ แต่การประชาสัมพันธ์อาจยังไม่ทั่วถึง จึงกำชับให้ทุกเขตประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้ง ว่าจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่คือจุดใด กทม.จะจัดเก็บวันไหนบ้าง นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพิ่มอีก 2-3 จุด เช่น บริเวณคลองเปรมประชากร ซึ่ง กทม.ได้ศึกษาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเสนอของบจากรัฐบาลภายในเดือน ก.ค.2560.

อ่านเพิ่มเติม...
อัศวิน ขวัญเมืองทิ้งขยะลงคลองไม่ทิ้ง ไม่ท่วมการระบายน้ำจุดทิ้งขยะ