"9 สายนทีมหานคร" ส่งเสริมเที่ยวคลอง

Share :
line-share-logo

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. กทม.ได้ร่วมประชุม กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ภายใต้โครงการ “9 สายนที แห่งมหานคร” โดยผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในคลองสายหลักกรุงเทพฯ คือ 1.คลองบางลำภู-คลองโอ่งอ่าง ระยะทาง 3.45 กม. 2.คลองผดุงกรุงเกษม ระยะทาง 5.4 กม. 3.คลองพระโขนง-คลองประเวศบุรีรมย์ ระยะทาง 10.3 กม. 4.คลองประเวศบุรีรมย์ (ตอนนอก)-คลองลำปะทิว 5.คลองบางกอกน้อย-คลองชักพระ-คลองมอญ ระยะทาง 5.2 กม. 6.คลองบางกองใหญ่-คลองสาน ระยะทาง 3 กม. 7.คลองภาษีเจริญ ระยะทาง 15.5 กม. 8.คลองบางระมาด-คลองลัดมะยม ระยะทาง 7.1 กม. และ 9.คลองมหาสวัสดิ์ ระยะทาง 28 กม.

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมได้ตั้งคณะ ทำงาน ประกอบด้วย ตำรวจท่องเที่ยว ทหารและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ของ กทม. เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาการหลอกขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว หรือโดยชักชวนกลุ่มนักท่องเที่ยวไปซื้อของฝากในสถานที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ชักชวน โดยเฉพาะในพื้นที่ ท่าช้าง ท่าเตียน ถนนพระอาทิตย์ และโดยรอบสนามหลวง เพื่อทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลงให้มากที่สุด.

อ่านเพิ่มเติม...