king10
Thairath Logo
กีฬา

ยกเลิกจุดเข้า-ออก มอเตอร์เวย์ กม.98

Share :
line-share-logo

กรมทางหลวงแจ้งว่า กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขอยกเลิกจุดเข้าออกชั่วคราวบน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายชลบุรี-พัทยา บริเวณ กม.98+100 ทิศทางมุ่งหน้าพัทยา เพื่อก่อสร้างด่าน เก็บเงินหนองขาม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยรถทางหลักที่วิ่งมาจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่มาบเอียง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อ.พนมสารคาม ให้ออกคู่ขนานที่จุดเข้าออกชั่วคราวที่บริเวณ กม. 97+100 หน้าห้างสรรพสินค้า Home Pro เพื่อดําเนินงานก่อสร้างทางและอาคารด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางหนองขาม โดยจะทำการยกเลิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งกรมทางหลวงจะมีการติดป้าย เตือนตามมาตรฐานกรมทางหลวง ก่อนถึงบริเวณทางเบี่ยงประมาณ 500 เมตร จึงขออภัยในความ ไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สําหรับผู้ใช้เส้นทางสามารถ เข้าไปดูรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรได้ที่ www.cs-m7.com 

อ่านเพิ่มเติม...
กรมทางหลวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางหลวงพิเศษหมายเลข 7ชลบุรี-พัทยายกเลิกจุดเข้าออก