จักรพรรดิญี่ปุ่น เสด็จเยือนไทย

ข่าว

จักรพรรดิญี่ปุ่น เสด็จเยือนไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

1 มี.ค. 2560 08:10 น.

สักการะพระบรมศพร.9 พิธีกงเต๊กสมพระเกียรติ

สมเด็จพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินี แห่งญี่ปุ่น จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยในวันที่ 5 มีนาคม เพื่อถวาย พระราชสักการะพระ บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คณะสงฆ์นิกายจีนบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม มหาราชวัง กปร.ปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่สนามหลวงแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรอันงดงามของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วผืนแผ่นดินไทย ที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสก์

สำนักข่าวเอพีและเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ว่า สมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโตะ พระชนมายุ 83 พรรษา และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะพระชนมายุ 82 พรรษา แห่งญี่ปุ่น เสด็จพระราชดำเนินเยือน 2 ประเทศในอาเซียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยทรงแวะเยือนประเทศเวียดนามในวันที่ 28 ก.พ.ตามวันเวลาท้องถิ่นและจะทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ โดยอยู่ในเวียดนาม 5 วัน ก่อนจะเสด็จฯมาเยือนไทยในวันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. เพื่อถวายพระราชสักการะพระบรมศพและลงพระนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระหว่างนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นจะทรงเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวด้วย จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินกลับญี่ปุ่น โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น มีพระราชดำรัสก่อนเสด็จประพาสต่างประเทศครั้งนี้ด้วยว่า พระองค์และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ทรงมีพระราชสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มานานกว่า 50 ปี

ส่วนพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังนั้น เมื่อวันที่ 28 ก.พ. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า–โปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้ คณะสงฆ์จีนนิกาย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยเวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ร.อ.ม.จ. ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จเปิดมณฑลพิธีที่บริเวณลานหน้ามุขด้านทิศเหนือใน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประกอบด้วย ปะรำพิธีกงเต๊ก ที่มีโต๊ะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โต๊ะบูชาพระมหาโพธิสัตว์ สะพานโอฆสงสาร โต๊ะบนหัวสะพานและท้ายสะพาน ขันสาคร 1 ธงพุ่ม ฉลองเครื่องแบบทหารบก สีเขียว หอสรงดวงพระวิญญาณ โต๊ะประดิษฐานรูปพญายม เครื่องอุปโภคกระดาษ สำหรับเผาอุทิศถวาย ฯลฯ

เมื่อพล.ร.อ. ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จเข้าสู่มณฑลพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป และประทับพระเก้าอี้ ณ ทิมคด ทิศตะวันออกของพระที่นั่ง พระสงฆ์จีน 90 รูป สวดพระพุทธมนต์ อัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาประทับ พระสงฆ์จีนประพรมน้ำพระพุทธมนต์รอบมณฑลพิธี เสร็จแล้ว พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) ประธานสงฆ์จีนอ่านประกาศการบำเพ็ญกุศลกงเต๊ก พร้อมบรรจุคำประกาศซึ่งมีพระปรมาภิไธยถวายลงในเทวทูตม้า จากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายทรงอธิษฐาน แล้วประทานให้เจ้าพนักงานนำไปเผา พระสงฆ์จีนสวดพระพุทธมนต์ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระมหาโพธิสัตว์

เวลา 14.00 น. พระสงฆ์จีน 21 รูปขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จตามพระสงฆ์จีนขึ้นบนพระที่นั่ง ประกอบพิธีประกาศอัญเชิญดวงพระวิญญาณ เสด็จมาสถิตในธงพุ่ม จากนั้นพระสงฆ์จีน 21 รูป ขึ้นสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกครั้ง โดยมี พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล และ พล.ท.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ตามพระสงฆ์จีนขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เชิญเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณ ลงมาประดิษฐานหน้ามณฑลพิธี เพื่อทำพิธีสรงน้ำดวงพระวิญญาณ เสร็จแล้วเวลา 15.00 น. พระสงฆ์จีนทำพิธีสวดสังวัธยายสุขาวดีวยูหสูตร จบแล้วเวลา 16.00 น. พล.ท.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังท่าราชวรดิฐ ประกอบพิธีลอยกระทงพร้อมเครื่องสังเวยประกอบด้วย กล้วยหอม แอปเปิ้ล องุ่น ส้ม เมลอน เห็ดหอม เห็ดหูหนูขาว เห็ดแชมปิญอง ดอกไม้จีน ขนมอาลัว ปล่อยลูกปลาหมอและลูกปลาดุกปลาชนิดละ 500 ตัว โดยมีพระสงฆ์จีน 15 รูปสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตสัตว์ เจ้าพนักงานเผาเทวทูตม้า กระดาษเงิน กระดาษทอง

ต่อมาคํ่าวันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นประธานในพิธี พระสงฆ์จีน 21 รูปสวดพระพุทธมนต์ เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณ ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินตามลงมาประทับที่ทิมคดตะวันออก ทรงร่วมข้ามสะพานโอฆสงสาร ส่งดวงพระวิญญาณพร้อมกับพระประยูรญาติและข้าราชบริพารข้ามสะพาน ทั้งนี้ ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเชิญดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรยทานลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน เมื่อเชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานครบ 3 รอบ พระสงฆ์จีน 21 รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดหน้า พระที่นั่งด้านตะวันตกแล้ว สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

จากนั้น ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล เสด็จเป็นประธานประกอบพิธีโยคะตันตระ (ทิ้งกระจาด) โดยคณะสงฆ์จีนนิกายได้น้อมอุทิศทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วยข้าวสาร 3,000 ถุง น้ำตาล 1,000 กิโลกรัม เกลือ 300 ถุง น้ำดื่ม 1,000 ขวด บะหมี่สำเร็จรูป 200 ลัง เส้นหมี่ขาว 200 ลัง ขนมขบเคี้ยว 120 ลัง แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล ทรงนำเครื่องอุปโภคจำลอง ได้แก่ ภูเขาเงิน ภูเขาทอง ภูเขาเสริมพระบารมี มีลักษณะแบบจีน วางไว้ด้านข้างของพระตำหนักและคลังเงินคลังทองสำหรับเก็บพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการพระราช–กุศลต่างๆ รวมถึงหีบเงิน หีบทอง หีบเครื่องราชูปโภคกว่า 10 หีบ อุทิศถวาย

เสร็จแล้วพระสงฆ์จีน 10 รูป บนพระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท สดับปกรณ์ พล.ท.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ทรงทอดผ้าไตร กรวดน้ำ กราบถวายบังคมที่หน้าพระโกศพระบรมศพแล้วเสด็จไปยังบริเวณลานสนามหญ้าข้างพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐ เสด็จไปทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง พระตำหนัก เปี่ยมสุข วังไกลกังวล (จำลอง) สวน ข้าราชบริพาร ประจำประตูต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง 6 ตัว รถยนต์พระที่นั่ง ยี่ห้อโรลส์รอยซ์ รุ่นแฟนธอม 4 สีครีม ทะเบียน ร.ย.ล. 9 พร้อมสารถี 1 ตน ข้าราชบริพารฝ่ายในมหาดเล็ก ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ รวม 25 ตน จากนั้นเสด็จกลับ

ด้านพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 27 ก.พ.หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนขึ้นกราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.10 น.ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 23,181 คน รวม 117 วัน มี 4,815,801 คน ประชาชนถวายเงินร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นยอดเงิน 2,385,030.75 บาท รวม 117 วัน เป็นเงิน 406,511,735.59 บาท

ในช่วงค่ำ ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดพิธีปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต หลังจากเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.จนถึงวันที่ 28 ก.พ.เป็นวันสุดท้าย ในงานมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์การขับเสภาจากเก่งเดอะวอยซ์-ธชย ประทุมวรรณ

ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณรวมพลังแห่งความจงรักภักดี ว่าจะสานต่อพระราชกรณียกิจ ก่อนร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัย ต่อด้วย 2 ศิลปินแห่งชาติ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี มาบรรเลงเสียงขลุ่ยในเพลงแสงเทียนและความฝันอันสูงสุด ผสมผสานกับการขับขานบทกวีจาก อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ก่อนจบกิจกรรมด้วยการที่ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

นายปริพัตร บูรณสิน ผู้ประสานงานอาสาสมัครจักรยานเพื่อพ่อ Bike Volunteer for Dad กล่าวว่า โครงการจักรยานจิตอาสาลาดตระเวน ได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลา 20.00-23.00 น. ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมวันละ 10-20 คน ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ทีมจักรยานจิตอาสาต้องการเปิดรับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่สนามหลวงและรอบพระบรมมหาราชวัง จุดจอดรถ จุดต่อรถต่างๆ ผู้ประสงค์ร่วมเป็นจิตอาสาติดต่อได้ ที่ศูนย์อาสาสมัคร Volunteer for dad หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเดียวกัน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เยี่ยมชมเปิดนิทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรอันงดงามของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วพื้นแผ่นดินไทย โดยจัดที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ใกล้กองบัญชาการตำรวจนครบาล ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-31 มี.ค. พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า นิทรรศการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีความห่วงใยและมีน้ำพระทัยอันหาที่สุดมิได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาโดยตลอด และช่วงต้นเดือน มิ.ย.จะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีห้องฉากเล่าเรื่อง ในด้านการพัฒนากิจการตำรวจในน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ยูทูบเบอร์ข้างกายลุงพล ทิ้งขยะลงแก่งกอก อ้างบูชาพญานาค
02:05

ยูทูบเบอร์ข้างกายลุงพล ทิ้งขยะลงแก่งกอก อ้างบูชาพญานาค

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:47 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์