เหนือ-อีสานอากาศเย็นลงถึงหนาว ใต้เมฆมากฝนหนักบางแห่ง กทม.ฝน 20%

ข่าว

เหนือ-อีสานอากาศเย็นลงถึงหนาว ใต้เมฆมากฝนหนักบางแห่ง กทม.ฝน 20%

ไทยรัฐออนไลน์

3 ก.พ. 2559 06:29 น.

ภาคเหนือและภาคอีสาน ภาคกลาง และตอนบนของภาคตะวันออก อุณหภูมิลดลง 3-5 องศาฯ ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตอนล่างของภาค ทะเลอ่าวไทยและอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร กทม.และปริมณฑล ฝนตก 20% อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาฯ...

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.59 จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวี และเดอะเวตเตอร์ คอมพานี พบว่าในเช้าวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็น กับมีลมแรง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 5 ถึง 8 กุมภาพันธ์นี้ มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และตอนบนของภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิในเช้าวันนี้ พบว่าพื้นที่ที่มีอากาศหนาว ได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ และภาคอีสานตอนบนแล้ว ทำให้ภาคอีสานทั่วทั้งภาคอุณหภูมิลดลง โดยเฉพาะภาคอีสานตอนบน อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 11 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7-10 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 11 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-9 องศาเซลเซียส ขณะที่ตอนกลางวัน ยังคงมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดยังคงอยู่ที่ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียส บริเวณภาคกลางตอนล่าง

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ ส่วนในช่วงวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์นี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

จากภาพถ่ายดาวเทียมเช้านี้พบว่า ภาคเหนือ ท้องฟ้าแจ่มใส เป็นเมฆชั้นกลางเล็กน้อยทางตอนล่าง ไม่พบกลุ่มเมฆฝน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลางและชั้นสูง ปกคลุมทางตอนล่างของภาค ยังไม่พบกลุ่มเมฆฝนเช่นเดียวกัน ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลางและชั้นสูง ไม่พบกลุ่มเมฆฝน ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลางและชั้นสูง และยังไม่พบกลุ่มเมฆฝน ส่วนภาคใต้ มีเมฆเป็นส่วนมาก ส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลางและชั้นสูง และมีเมฆฝนฟ้าคะนอง ตรวจพบกลุ่มฝนบางพื้นที่บริเวณตอนล่างของภาค และตลอดทั้งวันนี้ยังคงพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักตกบริเวณทางตอนล่างของภาค

สำหรับคลื่นลมในทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน คลื่นลมทะเลมีคลื่นปานกลาง ลักษณะเป็นลูกยาวๆ โดยมีความสูงคลื่นประมาณ 0.5-1.0 เมตร และอาจมีความสูงคลื่นสูงสุดประมาณ 1.0-2.0 เมตร ส่วนอ่าวไทยบริเวณตอนล่าง สภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นจัด ลักษณะลูกคลื่นเริ่มมีคลื่นใหญ่ ยอดคลื่นแตกเป็นฟองขาวทั่วไป บางทีมีฝอยกระจายไปตามลม โดยมีความสูงคลื่นประมาณ 1.0-1.5 เมตร และอาจมีความสูงคลื่นสูงสุดประมาณ 2.0-3.0 เมตร ส่วนบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในทะเล คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอาจจะมีความสูงเพิ่มขึ้น และมีลมพัดแรงมาก

สำหรับอุณหภูมิภาพรวมในแต่ละภาควันนี้ เป็นดังนี้

ภาคเหนือ อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส ตอนบนของภาค อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่าง อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-9 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7-10 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆมาก โดยมีฝนเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

นี่มันตี๋ใหญ่! วีรกรรมแบบพีกๆ กระบะเมาแล้วขับ โดดลงคลองหนีตำรวจซุกใต้ผักตบ
05:42

นี่มันตี๋ใหญ่! วีรกรรมแบบพีกๆ กระบะเมาแล้วขับ โดดลงคลองหนีตำรวจซุกใต้ผักตบ

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 03:34 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์