ค่าแรงใหม่ ขอเกิน300

ข่าว

ค่าแรงใหม่ ขอเกิน300

ไทยรัฐออนไลน์

2 พ.ค. 2557 05:50 น.

หนึ่งใน12ข้อ ‘นายจ้าง’จ๊าก สู้โลกไม่ไหว!

ตัวแทนแรงงานยื่นข้อเสนอ 12 ข้อ ถึงรัฐบาลให้ช่วยดูแล ชี้ค่าครองชีพสูงลิ่วไม่สมดุลกับรายได้ที่ ต่ำต้อยน้อยนิด เรียกร้องให้ปรับค่าแรงให้สอดคล้อง เพื่อความอยู่รอดของแรงงาน ขณะที่ สอท. ค้านขึ้นค่าแรง ครวญแค่นี้ก็แย่แล้ว นายกฯยาหอมแรงงานทุกคนเป็นทรัพยากรมีค่า ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้า

เหล่าผู้ใช้แรงงานร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้ เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 1 พ.ค. ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยข้าราชการและตัวแทนสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย 14 แห่ง สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย 1 แห่ง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2557 จากนั้นขบวนผู้ใช้แรงงาน ซึ่งจัดเป็นขบวนเทิดพระเกียรติ 87 พรรษา ได้เคลื่อนไปยังท้องสนามหลวงจัดกิจกรรม

นายทวี ดียิ่ง ประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2557 ได้ยื่นข้อเรียกร้องวันแรงงาน 12 ข้อ ถึงรัฐบาล มีนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีรับมอบ นายทวีกล่าวว่า ข้อเรียกร้องมี 12 ข้อเช่นปีก่อนๆ อาทิ ขอให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ให้ตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่ลูกจ้าง กรณีที่โรงงานปิดกิจการ เลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ปฏิรูประบบประกันสังคมและนิรโทษกรรมให้ผู้ประกันตน มาตรา 39 กลับมาเป็นผู้ประกันตนได้ จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กและศูนย์เก็บน้ำนมแม่ในโรงงาน ยุตินโยบายการแปรรูปหรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ ควบคุมราคาสินค้าเพราะค่าครองชีพสูงขึ้น ทบทวนการชะลอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 2 ปี ในปี 2557-2558 หลังจากที่มีการปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท อยากให้ปรับขึ้นค่าจ้างให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ยังเสียใจที่เชิญนายก– รัฐมนตรีแต่ไม่มาร่วมงาน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ก็ไม่มา

ขณะที่นายจีรศักดิ์กล่าวว่า จะนำข้อเรียกร้องไปเสนอรัฐบาล ส่วนบางเรื่องที่ต้องแก้ข้อกฎหมายก็จะดำเนินการทันที ขณะที่การคืนสภาพให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้ผู้ประกันตนที่หลุดจากระบบไปแล้วนั้นเห็นด้วย แต่ต้องออกเป็น พ.ร.บ.ซึ่งเป็นอำนาจสภาผู้แทนราษฎร ที่ผ่านมาภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน และได้ผลักดันนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนทำงานและครอบครัวมาโดยตลอด

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ในฐานะนายจ้างหลักของแรงงานไทยที่ครอบคลุม 42 อุตสาหกรรม ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของบรรดาลูกจ้างในวันแรงงาน ที่ขอให้ปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากวันละ 300 บาท โดยอ้างว่า อาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันปรับราคาเพิ่มขึ้น ที่ไม่เห็นด้วยเพราะต้นทุนค่าแรงวันละ 300 บาท เป็นภาระของนายจ้างอยู่แล้ว ยังไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และยังมีกำลังซื้อในประเทศที่ลดลง ทำให้ผู้ผลิตต้องพึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลัก ซึ่งก็ต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนดังกล่าวต่ำกว่าไทย ถ้าค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

วันเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติว่า แรงงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้า ขอส่งความปรารถนาดีและความขอบคุณ ไปยังพี่น้องผู้ใช้แรงงานรวมทั้งครอบครัวทุกท่าน ทั้งที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ ทุกท่านที่ทุ่มเทกำลังใจ กำลังกาย กำลังสติปัญญา ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งแรงกำลังของทุกๆ ท่าน ล้วนมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้ามาได้จนถึงทุกวันนี้ อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันระลึกถึงความสำคัญ คุณค่าและคุณูปการของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามผลักดันนโยบายที่เป็นสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ทั้งนโยบายการเพิ่มเงินเดือน และค่าแรงขั้นต่ำ ยกระดับคุณภาพแรงงานให้มีทักษะสูงขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานฝีมือทั้งระบบ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเข้าสู่ประชา คมอาเซียน สอดคล้องกับคำขวัญงานวันแรงงานปีนี้ที่ว่า “แรงงานร้อยใจรัก ภักดีองค์ราชัน ก้าวทันประชาคมอาเซียน”

ด้านความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงาน นางภสินี แจ่มจำรัส พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทสายไฟฟ้าไท–ยาซากิ จำกัด จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าและเพิ่มสวัสดิการให้แก่แรงงาน เช่น ทุนการศึกษาบุตร ปรับปรุงบริการรักษาพยาบาลของประกันสังคม โดยเฉพาะการจ่ายยาของโรงพยาบาลในระบบประกันสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้น ส่วน น.ส.จันทิมา แจวสกุล บริษัทโซลาร์เลนซ์ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ของแพงขึ้นมากจนค่าจ้าง 300 บาท ไม่พอใช้จ่ายและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ อยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ปัญหาการเมืองให้ยุติโดยเร็ว หากปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไป จะทำให้เศรษฐกิจแย่ ส่งผลให้โรงงานต่างๆ ต้องปิดตัวและแรงงานจะตกงาน

วันเดียวกัน “นิด้าโพล” โดยสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนบันเทิงขวัญใจผู้ใช้แรงงาน” โดยสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รับจ้างทั่วไป และลูกจ้างรายวัน เกี่ยวกับเรื่องดารา นักแสดง นักร้อง ศิลปิน ในวงการบันเทิง ที่ผู้ใช้แรงงานชื่นชอบมากที่สุด อันดับแรก คือ อั้ม พัชราภา อันดับ 2 ตูน บอดี้สแลม อันดับ 3 เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ อันดับ 4 คาราบาว อันดับ 5 หญิงลี สีจุมพล อันดับ 6 ไผ่ พงศธร อันดับ 7แอน ทองประสม อันดับ 8 ต่าย อรทัย อันดับ 9 ไมค์ ภิรมย์พร และอันดับ 10 บ่าววี

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เฟซบุ๊ก แตงโม ปล่อยคลิป กระติก ยาว 18 วินาที
00:18

เฟซบุ๊ก แตงโม ปล่อยคลิป กระติก ยาว 18 วินาที

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:28 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์