5 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ด้วยวันนี้เมื่อปี 2489 ในหลวงรัชกาลที่ 8 พร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนา และทั้ง 2 พระองค์ได้ทรงหว่านข้าว พร้อมทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จึงถือเป็นวันที่เป็นสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทย และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวที่เป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยงคนทั่วโลก ก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวนา

สำหรับปีนี้ กรมการข้าวจัดภายใต้แนวคิด “พระบารมีเกริกก้องหล้า สู่ผืนนาข้าวไทย ผสานเกษตรแนวใหม่ ชาวนาไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ Hall 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าวและชาวนาไทย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 10 พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบารมีเกริกก้องหล้า สู่ผืนนาข้าวไทย, นิทรรศการนวัตกรรมอารักขาข้าว, เทคโนโลยีการเกษตร สมัยใหม่, นิทรรศการเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย สู่ความภูมิใจในพื้นนา

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนาไทย สู่เกษตรสมัยใหม่ พัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน, นิทรรศการกว่าจะมาเป็นข้าวคุณภาพ, นิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวและชาวนา, นิทรรศการทำนารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

...

ภายในงานนอกจากโซนนิทรรศการและกิจกรรมหลากหลายแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน โครงการ ให้ความรู้นำเสนอนวัตกรรมการเกษตรต่างๆ รวมทั้งการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน นักร้องชื่อดัง ได้แก่ เต๋า ภูศิลป์, ลำยอง หนองหินห่าว และยังมีจุดให้บริการส่งสินค้าถึงบ้านอีกด้วย.

สะ–เล–เต

คลิกอ่านคอลัมน์ “หน้ามองฟ้าเท้าหยั่งดิน” เพิ่มเติม