สำนักงานการท่องเที่ยวเมืองเถาหยวน และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวไทย จับมือความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยว มอบสิทธิพิเศษพร้อมกิจกรรมสิทธิประโยชน์ หลากหลายรูปแบบให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 66 จากกรณีประเทศไทยประกาศนโยบายใหม่โดยมอบสิทธิพิเศษวีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือและร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ ของไต้หวันและประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ สมาคมผู้ประกอบการต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวของเมืองเถาหยวน 31 องค์กร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองเถาหยวน ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


โดย นายซูจวิ้นปิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเถาหยวน และนายจางจวิ้นฝู๋ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ ระหว่างนายโจวปั๋วอิ๋น ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยว และสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ร่วมกับผู้ประกอบการ สำคัญ 3 รายในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท Quality Express, Miramar Travel และ Supertrips โดยเนื้อหาความร่วมมือ ประกอบด้วยการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมเชิงกีฬาและวัฒนธรรม ฯลฯ อันเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ และรูปแบบต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

...


นายโจวปั๋วอิ๋น ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเถาหยวน ไต้หวัน กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีแรงงานไทยจำนวนมาก เดินทางพักอยู่ที่เมืองเถาหยวน ดังนั้นเมืองเถาหยวน จึงมีความผูกพันกับประเทศไทย 


นอกจากนี้ ทางสำนักงานการท่องเที่ยวเมืองเถาหยวน ยังได้จัดแคมเปญมอบคูปองท่องเที่ยวฟรีให้กับชาวต่างชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากเป็นประวัติกาล พร้อมทั้งได้เข้าพบผู้บริหารสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากตัวแทนภาครัฐ และภาคเอกชนไทย 


การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไต้หวันในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกสบายในหลากหลายรูปแบบให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่งเสริมให้เผยแพร่ชื่อเสียงภาคการท่องเที่ยวไต้หวัน โดยเฉพาะเมืองเถาหยวน ซึ่งเทศบาลเมืองเถาหยวน คาดหวังว่า จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ กรุงเทพฯ ในวันนี้ จะช่วยส่งเสริมนักท่องเที่ยวไทย ได้เรียนรู้ถึงเสน่ห์การท่องเที่ยวเมืองเถาหยวน ซึ่งอุดมด้วยทรัพยากร และทัศนียภาพอันงดงาม.