ภาพประกอบจากแฟ้มข่าว

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับไต่สวนฉุกเฉินคดีที่กลุ่มผู้ค้าสลากฯ รายย่อย ยื่นฟ้องสำนักงานสลากฯ แต่จะพิจารณาคำฟ้องคดีและคำขอคุ้มครองชั่วคราวที่กองสลากฯ ขยายจุดขายในปั๊มน้ำมัน และระงับขายออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 ศาลปกครองกลางมีคำสั่ง ไม่รับไต่สวนฉุกเฉิน ในคดีที่กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย ที่ประกอบด้วยชมรมผู้ค้าสลากเสรีแห่งประเทศไทย เครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลาก, เครือข่ายชมรมผู้ค้าสลากภาคเหนือ ฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะกรรมการบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และออกมาตรการขยายการค้าสลากกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ค้าสลากรายย่อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

แต่จะมีการพิจารณาคำฟ้องคดีและคำขอคุ้มครองชั่วคราว ของกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการดำเนินการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กำลังจะขยายการค้าสลากกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ ให้สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง คือ ปตท. และบางจาก รวมทั้งให้สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลระงับการดำเนินการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์เป็นการชั่วคราวจนกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีมาตรการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาอย่างเป็นรูปธรรม ตามกระบวนการพิจารณาคดีในขั้นตอนปกติต่อไป.