กทท.มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการเที่ยวไทย ให้ผู้ประกอบการ 670 ราย

ข่าว

  กทท.มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการเที่ยวไทย ให้ผู้ประกอบการ 670 ราย

  ไทยรัฐออนไลน์

  28 พ.ย. 2564 02:47 น.

  "กรมการท่องเที่ยว" จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2564 ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น-ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจและยอมรับในระดับสากล สู่การท่องเที่ยวอย่างสมดุล-ยั่งยืน 

  เมื่อวันที่ 27 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยว (กทท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard ) ประจำปี 2564 ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงโฮมสเตย์ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 670 ราย ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Event) โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด เป็นธรรม ปลอดภัย ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจและยอมรับในระดับสากล สู่การท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  โดย รมว.ท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวไทยรวมถึงทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้วิถีการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นหลัก สำหรับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นั้น สามารถที่จะตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และหลังจากที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการโควิดฯ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นมานั้น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เป็นต้นแบบสำคัญของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสะอาด เป็นธรรม ปลอดภัย ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น รวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างมีคุณภาพระดับสากล กระบวนการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแต่ละมาตรฐาน โดยมีการนำมาเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO เพื่อให้ได้มาตรฐานที่มีคุณภาพเทียบได้ในระดับสากล การรักษาคุณภาพของมาตรฐานในด้านต่างๆไว้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำ และบอกต่อเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่คึกคักอย่างต่อเนื่อง

  สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า การมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ในเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงโฮมสเตย์ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญในการเข้ารับการตรวจประเมิน จนได้รับเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประเภทต่างๆ รวมถึงมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนด้วยในปีนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย และมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2562 จำนวน 329 ราย และปี 2563 จำนวน 341 ราย รวมเป็นจำนวน 670 ราย จากผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย โรงแรม รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน และมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศ  โดยได้รับการพัฒนาและยกระดับให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน เมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน การบริการสปาอาเซียน การท่องเที่ยวชุมชนอาเซียน และมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Event) จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน และสามารถร่วมชมผ่าน Virtual Exhibition ได้ที่นี่  

  นอกจากนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากศิลปิน "เก่ง ธชย ปทุมวรรณ บทเพลง ช้างชูงวงเริงร่า, คุณพรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม และคุณนิว ชัยพล จูเลียน พาร์ต (เชิญท่องเที่ยวเมืองไทยไปกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พร้อมกันนี้กรมการท่องเที่ยวได้จัดการมอบใบรับรองให้กับกลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ประกอบด้วย ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer : NT) จำนวน 148 คน หลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor : NA) จำนวน 125 คน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional : ATP) เช่น พนักงานดูแลห้องพัก พนักงานผสมเครื่องดื่ม เป็นต้น จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 303 คน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และเป็นตัวอย่างในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

  สำหรับการเดินทางในครั้งต่อไป อย่าลืมมองหาเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย "ช้างชูงวงเริงร่า" เพื่อสร้างความประทับใจให้กับทริปการท่องเที่ยวของท่าน ทั้งในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสามารถดูรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานที่ www. http://tts.dot.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ทาง Facebook Fan page "Thailand Tourism Standard"

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   หมอปลา แท็กทีมทนาย พิสูจน์ผีเฝ้าบ้าน ทุบศาลล้มทับเด็ก
   08:57

   หมอปลา แท็กทีมทนาย พิสูจน์ผีเฝ้าบ้าน ทุบศาลล้มทับเด็ก

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   กรมการท่องเที่ยวกทท.เครื่องหมายการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเที่ยวเมืองไทยท่องเที่ยวไทยข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 00:25 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์