"ศักดิ์สยาม" ติดตามประเมินผลรถไฟฟ้าสายสีแดง กำชับเตรียมเปิดเต็มรูปแบบ

ข่าว

  "ศักดิ์สยาม" ติดตามประเมินผลรถไฟฟ้าสายสีแดง กำชับเตรียมเปิดเต็มรูปแบบ

  ไทยรัฐออนไลน์

  28 ส.ค. 2564 03:29 น.

  รมว.คมนาคม เฝ้าติดตามประเมินผลการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง "สายสีแดง" กำชับมาตรฐานการให้บริการทุกมิติ เตรียมพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ

  เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการ และการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย  นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

  โดย นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เปิดให้บริการโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) แบบเสมือนจริง (Soft Opening) มาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยไม่คิดค่าโดยสาร ปัจจุบันมีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณวันละ 3,073 คน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนงดการเดินทางหากไม่จำเป็น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาความตรงต่อเวลาและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 96.84 และ 99.35 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับการให้บริการเป็นที่น่าพอใจ และได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการในด้านต่างๆดังนี้

  การเตรียมความพร้อมด้านการเดินรถ และการเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง มีการปรับเส้นทางรถโดยสารประจำทางเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง โดย ขบ.และ ขสมก.ได้ปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารประจำทาง เพื่อให้มีรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และรถโดยสารประจำทางหมวด 4 รองรับการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงทุกสถานี ซึ่ง รวค.ได้มีข้อสั่งการให้วิเคราะห์ระบบการเชื่อมต่อ การให้บริการระบบขนส่งให้ครอบคลุม และไม่กระทบต่อการสัญจรของประชาชน

  การดำเนินการด้านสถานี โดย รฟท.ได้จ้างทำความสะอาดและกำจัดขยะบริเวณสถานีกลางบางซื่อ และบริเวณรถไฟฟ้าสายสีแดง พร้อมจ้างบริการรักษาความปลอดภัย และจราจรบริเวณสถานีกลางบางซื่อ และบริเวณรถไฟฟ้าสายสีแดงจำนวน 12 สถานีเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดประโยชน์พื้นที่เชิงพาณิชย์นั้น ได้จัดทำประกาศเชิญชวนแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายงานเพื่อขออนุมัติออกประกาศเชิญชวน เสนอคณะอนุกรรมการกำกับการบริหารทรัพย์สินฯ และคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติออกประกาศเชิญชวนต่อไป นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการสำรวจการจัดทำป้ายตามมาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานอารยสถาปัตย์ ณ สถานีกลางบางซื่อแล้ว

  นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า คณะกรรมการฯได้รับทราบกรอบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารและสินค้าในระยะยาว สำหรับสถานีเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารที่สถานีรังสิต สถานีตลิ่งชัน และจุดจอดรถอโศก พร้อมทั้งสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่สถานีเชียงรากน้อย สถานีวัดสุวรรณ และ ICD ลาดกระบัง โดยมอบหมายให้ รฟท.ไปศึกษาในรายละเอียดในการพัฒนาต่อไป  นอกจากนี้ยังได้รับทราบผลการดำเนินการโครงการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีรังสิต) ตามที่คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จ.ปทุมธานี (อจร.จังหวัดปทุมธานี) ได้เห็นชอบแผนดำเนินการ ตามผลการศึกษาของ สนข.และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ซึ่งคาดว่าการให้บริการในเส้นทางสายสถานีรถไฟฟ้ารังสิต-ธัญบุรี คลอง 7 จะสามารถเร่งรัดดำเนินการให้สามารถให้บริการได้ทัน กับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงอย่างเป็นทางการได้

  ด้านการกำหนดราคาค่าโดยสารและบัตร ได้รับทราบผลการดำเนินงานในประเด็นหลัก ได้แก่ การกำหนดอัตราค่าโดยสาร ความพร้อมเข้าสู่ระบบตั๋วร่วม บัตรโดยสารในการเดินทางร่วม โดยได้มอบหมายให้ รฟท.พิจารณาค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นต้นทุนการดำเนินงานและพิจารณาผลประกอบการจากการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง ส่วนในด้านความพร้อมเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมภายใต้มาตรฐาน EMV รองรับการใช้งานในรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.และเรือโดยสาร MINE Smart Ferry นั้น สามารถเปิดใช้ระบบการชำระค่าโดยสา รตามมาตรฐาน EMV ของรถไฟชานเมืองสายสีแดงได้ ภายในปลายปี 2564 รวมทั้งเปิดใช้งานกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้ภายในต้นปี 2565 และด้านบัตรโดยสารในการเดินทางร่วม ได้มอบหมายให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประสานการหารือร่วมระหว่าง รฟท. ขสมก. จท. ผู้ให้บริการเรือโดยสาร รวมทั้ง รฟม. และ BEM เพื่อให้ได้ข้อสรุปในรายละเอียดโปรโมชั่นส่งเสริมการเดินทางร่วมระหว่างรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รถโดยสารประจำทางของ ขสมก. เรือโดยสาร และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานในด้านเทคนิคของบัตรโดยสาร และรูปแบบของข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกัน 

  โดยความคืบหน้าการดำเนินงานจัดทำบัตรโดยสาร ในการเดินทางร่วมกับรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.เพื่อชำระค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายรายเดือนในบัตรเดียวกันนั้น กำหนดให้บัตรดังกล่าวสามารถเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว ในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันแรกที่ใช้งาน ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารในการเดินทางร่วมได้ที่เขตการเดินรถตามที่ ขสมก. กำหนด และห้องจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟชานเมืองสายสีแดง พร้อมทั้งสามารถเติมเงินเข้าบัตรได้หลายช่องทาง เช่น ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ตู้เติมเงิน รวมทั้งการเติมเงินผ่าน QR Code การเติมเงินที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ซึ่งการชำระเงินค่าโดยสารในการเดินทางนั้น ผู้โดยสารจะใช้บัตรดังกล่าว ชำระผ่านเครื่อง EDC บนรถเมล์ ขสมก. และแตะเข้า Gate ของสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง ซึ่งจะทำให้การใช้บัตรโดยสารร่วมดังกล่าว เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเชื่อมต่อ 

  นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ตนได้มอบนโยบายในการกำหนดอัตราค่าโดยสาร สำหรับการให้บริการต้องคำนึงถึงค่าครองชีพของประชาชนในสภาวการณ์ปัจจุบัน และการชดเชยรายได้ของการเดินรถจากการบริหารเชิงพานิชย์ โดยจะต้องยึดแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวของประชาชน ลดการใช้พลังงาน และแก้ปัญหาการเกิดมลพิษ เช่น ฝุ่น PM2.5 และพิจารณาการกำหนดค่าแรกเข้าให้มีความเหมาะสม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดอัตราค่าโดยสารต่อไป 

  ด้านการพัฒนาสถานีกรุงเทพ คณะกรรมการฯได้รับทราบแนวทางการพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และแผนการพัฒนาแนวพื้นที่ระหว่างสถานีบางซื่อถึงสถานีกรุงเทพ  โดย รฟท.จะสำรวจรายละเอียดและตรวจสอบพื้นที่ รวมถึงอาคารที่จะต้องทำการอนุรักษ์ และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ที่จะต้องสอดคล้องกับแผนการลดจำนวนรถไฟ ที่เข้าสู่สถานีกรุงเทพ แผนงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และแผนงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสอดรับกัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ได้มีข้อสั่งการให้พิจารณาถึงการอนุรักษ์ความเป็นรถไฟไทยจากสถาปัตยกรรมเดิม และรายได้การพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อให้สามารถนำมาบำรุงรักษาแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางรถไฟเดิมโดยการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะและร้านค้าชุมขน โดยเน้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ 

  นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การให้บริการ หรือร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : Bangsue Grand Station หรือ โทรสายด่วน 1690 เพื่อกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้นำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดต่อไป

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ศักดิ์สยาม ชิดชอบรมว.คมนาคมรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าชานเมืองรถไฟฟ้าสายสีแดงข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 16:10 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์