รัฐ เตรียมจัดสร้าง "พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า" เป็นสมบัติชาติ

ข่าว

  รัฐ เตรียมจัดสร้าง "พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า" เป็นสมบัติชาติ

  ไทยรัฐออนไลน์

  22 ส.ค. 2564 10:40 น.

  รัฐบาล เตรียมจัดสร้าง "พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า" เพื่อเป็นสมบัติชาติไทยที่ยิ่งใหญ่ โดยตามแผนงาน จะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปี 2570

  วันที่ 22 ส.ค. 64 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแบบก่อสร้าง "พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ" ทั้งนี้ รัฐบาล เตรียมจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งกองทัพบกได้รับพระราชทานที่ดินจาก "ในหลวง" ให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปี 2570

  โดยรัฐบาล ตั้งใจจัดสร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงสมบัติของชาติ แสดงองค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าของประเทศไทย ให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ เกิดจิตสำนึกร่วมกันในการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดแสดงงานศิลปะ ด้านประติมากรรม จิตรกรรม งานฝีมือต่างๆ ของช่างไทย รวมทั้งใช้เป็นอาคารรับรองแขกของรัฐบาลเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ทางศิลปะของประเทศไทยด้วย

  ไม้มีค่าดังกล่าว จะเป็นไม้ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว ซึ่งตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินแล้ว นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หลักๆ จะนำไม้ของกลางมาจาก 3 หน่วยงานหลัก คือ กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ล่าสุด นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีความคืบหน้าในการพิจารณาแบบการก่อสร้างที่มีการปรับปรุงจากกรมศิลปากร วงเงินงบประมาณใหม่สำหรับการก่อสร้างที่มีการปรับลดลง

  โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กรมศิลปากร กรมยุทธโยธาทหารบก สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินการก่อสร้างและรายละเอียดงบประมาณ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อให้โครงการสามารถจัดทำคำของบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปี 2570

  ด้านนายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เผยว่า ไม้มีค่าที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์เป็นไม้มีค่า 6 ชนิด ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง และไม้สัก ซึ่งเป็นไม้มีค่าที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองป่าเมืองไทยมาช้านาน มีความนิยมสูงจึงทำให้มีการลักลอบตัดไม้เหล่านี้ โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดไม้ของกลางเป็นจำนวนมาก เมื่อคดีสิ้นสุดไม้ของกลางจะตกเป็นของแผ่นดิน
  ภายใต้การกำกับของปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ทำหน้าที่ประสาน ตรวจสอบข้อมูล และรวบรวมไม้ของกลางขนย้ายไปยังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เพื่อนำไปแปรรูปจัดเตรียมการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

  โดยไม้ของกลางลอตที่ใหญ่ที่สุด คือ คดีไม้สาละวิน เป็นไม้สักทั้งหมด อยู่ใน จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ติดกับประเทศเมียนมา มีการยึดจับกุมเมื่อ 20 ปีที่แล้ว จนขณะนี้คดีถึงที่สุดแล้ว ทำให้มีไม้ของกลางตกเป็นของแผ่นดินกว่า 15,000 ท่อน มูลค่าหลายพันล้านบาท

  ทางปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงมีความเห็นให้กรมป่าไม้นำไม้ของกลางที่ปัจจุบันถูกดูแลรักษาโดยกองพันทหารม้าที่ 22 ค่ายอดิศร จ.สระบุรี ซึ่งไม้ของกลางทั้งหมดถูกแช่น้ำไว้ในบ่อ ถือเป็นภูมิปัญญาอิงวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันไม่ให้มอด แมลงต่างๆ มาทำลายได้ ซึ่งขณะนี้กรมป่าไม้ได้ทยอยนำไม้ของกลางเหล่านี้นำส่งโรงเลื่อยของ อ.อ.ป. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

  ในการขนส่งจะมีรถนำขบวน ทีมเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพรตามประกบ ติดจีพีเอสรถบรรทุก เนื่องจากมูลค่าไม้ของกลางมีมูลค่าสูง แค่ไม้ท่อนหนึ่งมีมูลค่าเป็นแสนบาท ดังนั้นขนส่งรอบหนึ่งมูลค่าก็เป็นล้านบาท จึงต้องมีทีมดูแลการขนส่งอย่างเข้มข้น ซึ่งคาดว่าก่อนปลายปี 2564 จะสามารถขนส่งไม้ของกลางแล้วเสร็จทั้งหมด

  ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 58 - เม.ย. 64 ทาง อ.อ.ป. ได้รับไม้ของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมศุลกากร 237,898 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 9,899.886 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยสามารถแปรรูปได้ 2,018.096 ลบ.ม. แบ่งเป็นไม้พะยูง 864.037 ลบ.ม. ไม้สัก 701.812 ลบ.ม. ไม้แดง 81.725 ลบ.ม. ไม้ประดู่ 234.406 ลบ.ม. ไม้มะค่าโมง 62.601 ลบ.ม. และไม้ชิงชัน 73.515 ลบ.ม.

  อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะใช้ไม้มีค่าในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ประมาณ 25,000 คิวฟุต ขณะที่ไม้มีค่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันมีไม่ต่ำกว่า 120,000 คิวฟุต จึงน่าจะมีไม้มีค่าเพียงพอต่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้ว โดยจะนำส่ง อ.อ.ป. เพื่อแปรรูปไม้ตามที่กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบไว้ โดยมีการเลือกไม้ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ส่วนไม้มีค่าของกลางที่เหลือจากการก่อสร้าง อาจมีการพิจารณาให้หน่วยงานราชการอื่นๆ นำไปใช้ได้ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสมต่อไป

  “พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีโครงสร้างหลักเป็นปูนเสริมหลัก โดยใช้ไม้มีค่าตกแต่งภายใน เพดาน ทำเป็นศาลาเรือนไทย และอื่นๆ ตามที่กรมศิลปากรออกแบบ ซึ่งจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สร้างโดยคนไทยเอง มีความยิ่งใหญ่อลังการ ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ไม้มีค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” นายชีวภาพ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวย้ำ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สมบัติชาติพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดทส.เฉลิมพระเกียรติกรมศิลปากรกองทัพบกข่าวการเมืองข่าวการเมืองออนไลน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 07:05 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์