THG แจงตลาดหลักทรัพย์ “หมอบุญ” ไม่ได้ให้ข้อมูลร่วมกระทรวงกลาโหมลงนามสัญญาซื้อวัคซีน

เมื่อเวลา 20.28 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เผยแพร่คำชี้แจงจาก น.ส.สุวดี พันธุ์พานิช เลขานุการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THG) กรณีข่าวการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ว่า ตามที่ได้มีสํานักข่าวแห่งหนึ่งได้ระบุว่า นายแพทย์บุญ วนาสิน ให้สัมภาษณ์ถึงการนําเข้าวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ร่วมกับกระทรวงกลาโหม โดยจะมีการทําสัญญาภายในสัปดาห์นี้ และระบุว่าสามารถนําเข้ามาภายในเดือนสิงหาคมนั้น

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (THG) ขอชี้แจงว่า นายแพทย์บุญ ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาดังกล่าวแก่สํานักข่าวและได้ดําเนินการแจ้งให้สํานักข่าวแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง THG ยืนยันว่า การติดต่อนําเข้าวัคซีน mRNA และวัคซีนอื่นๆ ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องและอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้สามารถนําวัคซีนมาช่วยให้ประเทศชาติพ้นวิกฤติให้เร็วที่สุด.

...