ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร่งเปิดศูนย์พักคอยให้ได้ 60 แห่ง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค "โควิด-19"

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า การแพร่ระบาดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยติดเชื้อหลายคนไม่สามารถกักตัวอยู่ที่บ้านได้ กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อรับผู้ป่วยติดเชื้อให้มาพักรักษาตัวแยกออกมาจากบ้าน ระหว่างรอส่งต่อรักษาในโรงพยาบาล โดยจะจัดตั้งอย่างน้อย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย ให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขต

ตอนนี้ กทม. เปิดศูนย์พักคอยแล้ว 40 แห่ง จะทยอยเปิดให้ได้ 60 แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่ว กทม. รองรับผู้ป่วยโควิดได้ 7,499 ราย ทั้งจากการตรวจหาเชื้อในระบบเฝ้าระวัง และจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก Bangkok CCRT ที่ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) หากตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ไม่สามารถแยกกักตัวรักษาที่บ้าน (Home Isolation :HI) ได้ จะนำผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอย (Community Isolation :CI) ในโซนที่แยกเฉพาะสำหรับผู้ที่มีผลจาก ATK จากนั้นจะมีหน่วยตรวจ RT-PCR มาตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งที่ศูนย์พักคอย

ตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการระดับเหลืองและแดงเพิ่มมากขึ้นทุกวันที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ถึงแม้ว่า กทม. จะขยายศักยภาพโรงพยาบาลอย่างเต็มกำลังแล้วก็ตาม ทั้งขยายศักยภาพเตียงผู้ป่วยเหลือง-แดงในโรงพยาบาลหลัก เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสนามให้สามารถรองรับผู้ป่วยระดับเหลืองได้มากขึ้น และสร้างไอซียูสนาม (Modular ICU) รองรับผู้ป่วยสีแดงเพิ่ม แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวันได้อย่างรวดเร็ว กทม. จึงปรับศูนย์พักคอย 7 แห่งให้เป็นโรงพยาบาลสนาม ให้สามารถรองรับผู้ป่วยเหลืองได้เพิ่มขึ้นอีก 1,036 เตียงด้วย

...

กทม. เร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานการณ์วิกฤตินี้อย่างเต็มที่ ด้วยการค้นหาผู้ติดเชื้อที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง การขยายศักยภาพโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม การจัดตั้งศูนย์พักคอยให้ครบทั้ง 50 เขต เพื่อเร่งนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุดและให้ได้มากที่สุด พร้อมกัน ยังได้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปด้วย เพื่อให้การแพร่ระบาดของโรคลดลง และทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุด.