ไลฟ์สไตล์
100 year

ส.ป.ก.เร่งเก็บรายได้ เข้ากองทุนฯ สร้างถนน บ่อน้ำ ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูป

ไทยรัฐออนไลน์
22 ก.ค. 2564 15:37 น.
SHARE

ส.ป.ก. จัดเก็บรายได้กว่า 800 ล้านบาท จากกิจการไฟฟ้าพลังงานลม เข้ากองทุนฯ หนุนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูป

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศที่อนุญาตให้ ส.ป.ก. สามารถนำที่ดินในเขตปฏิรูปมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศได้นอกเหนือจากเกษตรกรรม โดยให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ประโยชน์แก่เกษตรกร และประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญนั้น ส.ป.ก. จึงได้อาศัยอำนาจจากคำสั่งดังกล่าวออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ประกอบกิจการอยู่ก่อนมีคำสั่งมายื่นคำขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายและให้ ส.ป.ก. สามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าเป็นรายได้ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ข่าวแนะนำ

โดยมีกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่เข้าเงื่อนไขมายื่นขอรับความยินยอมหรืออนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจำนวน 15 ราย กระจายตัวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2 จังหวัด คือ นครราชสีมาและชัยภูมิ รวมเนื้อที่ขอใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น 787-3-38 ไร่และกำหนดระยะเวลาการให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามระยะเวลาของอายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องฯ ที่เหลืออยู่ของแต่ละสัญญา (ระหว่าง 14-23 ปี) ซึ่งสามารถคำนวณค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินเข้าเป็นรายได้ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 843.79 ล้านบาท

"รายได้ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว กองทุนฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้สนับสนุนภารกิจการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น (ถนน บ่อน้ำผิวดิน บ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและระบบกระจายน้ำ) เพื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอยู่ได้ อยู่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป" เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ส.ป.ก.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุขไฟฟ้าพลังงานลมกองทุนสร้างถนน บ่อน้ำเขตปฏิรูปที่ดินเกษตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 02:14 น.