ปิยกุล บุญเพิ่ม ขึ้นปธ.ศาลฎีกาคนที่ 47 เป็นผู้หญิงคนที่ 2 ต่อจาก "เมทินี"

ข่าว

ปิยกุล บุญเพิ่ม ขึ้นปธ.ศาลฎีกาคนที่ 47 เป็นผู้หญิงคนที่ 2 ต่อจาก "เมทินี"

ไทยรัฐออนไลน์

21 ก.ค. 2564 17:04 น.

 
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ลงมติเลือก ปิยกุล บุญเพิ่ม ขึ้นประธานศาลฎีกาคนที่ 47 มีผล 1 ต.ค.นี้ เผย 5 ว่าที่รองประธานศาลฎีกาใหม่ เช็กบัญชีอาวุโส "พศวัจณ์" เต็งนั่งประธานศาลอุทธรณ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ได้ประชุมครั้งที่ 17/2564 ซึ่งวาระสำคัญคือ การลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47 เนื่องจาก นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในภารกิจของสายการบริหารในวันที่ 30 ก.ย.64 เมื่อมีอายุครบ 65 ปี

โดยที่ประชุม ก.ต.มีมติเห็นชอบให้ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 47 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป โดย น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกา จะมีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ ประวัติ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกา คนที่ 47 เกิดวันที่ 28 ต.ค. 2499 ปัจจุบันอายุ 64 ปี

-จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
-หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

-นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับประวัติการทำงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ได้แก่

ปี 2521 นิติกร, ปี 2525 ผู้ช่วยผู้พิพากษา, ปี 2526 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง, ปี 2527 ผู้พิพากษา จ.ร้อยเอ็ด, ปี 2530 ผู้พิพากษา จ.ขอนแก่น, ปี 2534 ผู้พิพากษาจ.จันทบุรี ปีเดียวกันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง, ปี 2536-2538 ผู้พิพากษา จ.น่าน, ลำพูน และนครสวรรค์, ปี 2540 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้,

ปี 2542 ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ปีเดียวกันผู้พิพากษาศาลอุธรณ์, ปี 2549 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์, ปี 2551 ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 1, ปี 2553 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1, ปี 2554 ผู้พิพากษาศาลฎีกา ปี 2558, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ปี 2560 ประธานศาลอุธรณ์ภาค 1, 2562 ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา และ 1 ต.ค.63 ดำรงตำแหน่ง ปธ.ศาลอุทธรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ได้แก่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 5 ธ.ค. 46 มหาวชิรมงกุฎ วันที่ 5 ธ.ค. 43

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อครั้งที่ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่าน ได้เกิดภัยหนาวและความอดอยากในหมู่ชาวเขาในพื้นที่ทุรกันดาร โดยเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2537 ได้มีกิจกรรม 3 มูลนิธิ คือ มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มูลนิธิประมาณ ชันซื่อ (ประธานศาลฎีกาในขณะนั้น) และมูลนิธิอภิธนาคุณ ร่วมกันบริจาคถุงยังชีพ มีอาหาร เสื้อผ้า อุปกรณ์กันหนาวแก่ชาวไทลัวะ และชาวบ้านในหลายพื้นที่ในเขตจังหวัดน่าน ในการนี้ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับความอนุเคราะห์จากนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม และคณะ เป็นผู้สำรวจพื้นที่ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว เช่นที่ บ้านห้วยแก้ว บ้านดอนเมือง และกิ่งอำเภอสันติสุขที่บ้านกิ่งม่วงและบ้านแก่งโสภา เป็นต้น แล้วนำขบวนรถหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวนกว่า 15 คันบรรทุกข้าวของ แต่ละคันน้ำหนักคันละ 3 ตัน วิ่งผ่านหุบเหวอันตราย วันละกว่า 10 ชั่วโมง แต่ น.ส.ปิยกุล ก็นำเข้าของไปบริจาคถึงมือชาวเขาและมีผู้นำชุมชนชาวบ้านซึ่งถึงกับตื้นตันใจเพราะไม่คิดว่าจะมีผู้พิพากษาหญิงนำสิ่งของมาแจกจ่ายถึงมือชาวบ้านขนาดนี้ และสัญญากับ น.ส.ปิยกุล ว่า จะไม่ตัดไม้ทำลายป่า และจะไม่ทำผิดกฎหมาย

ในส่วนคดีที่ น.ส.ปิยกุล เคยเป็นองค์คณะพิจารณาคดี ได้เเก่ คดี อม. อธ. 3/2562 ชั้นพิจารณาอุทธรณ์ จีทูจี เฉพาะนายสุธี เชื่อมไธสง เครือข่ายเสี่ยเปี๋ยง จำเลยที่ 16 ที่ให้ร่วมชดใช้ค่าเสียหายร่วมกันกว่า 2 หมื่นล้านบาท,คดี อม. อธ. 4/2562 ชั้นพิจารณาอุทธรณ์นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ภรรยาของนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย ในคดีบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งลงโทษให้ยกโทษจำคุกออก และปรับ 4,000 บาท พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี, คดี อม. อธ. 5/2562 ชั้นพิจารณาอุทธรณ์นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 2 สมัย ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง โดยพิพากษาลงโทษจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี และคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกหลายคดี

โดยการประชุม ก.ต.ครั้งหน้า วันที่ 27 ก.ค. เวลา 09.00 น. จะมีการพิจารณาระดับ ประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา จากการตรวจสอบตามคิวอาวุโส ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ จาก น.ส.ปิยกุล คือ นายพศวัจณ์ กนกนาก ปัจจุบันเป็น รองประธานศาลฎีกา ส่วนที่คาดว่าจะถูกเสนอบัญชีเป็นว่าที่รองประธานศาลฎีกาใหม่อีก 5 คน ได้แก่ 1.นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา 2.นายพิศิฎฐ์ สุดลาภา ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 3.นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา 4.นายอธิคม อินทุภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และ 5.นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ประธานศาลฎีกาประธานศาลฎีกาคนใหม่ประธานศาลฎีกาคนที่47ข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
Sonp logo
inet logo
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 01:29 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์