กสส. ยก 7 มิ.ย.วันสถาปนา "สหกรณ์นักเรียน" จากพระราชดำริ สู่เยาวชน

ข่าว

กสส. ยก 7 มิ.ย.วันสถาปนา "สหกรณ์นักเรียน" จากพระราชดำริ สู่เยาวชน

ไทยรัฐออนไลน์

3 มิ.ย. 2564 15:24 น.

บันทึก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน รับสนองจากพระราชดำริปลูกฝังแนวคิดวิธีการสหกรณ์สู่เยาวชน


เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.64 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.34 ให้มีการจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนขึ้น โดยเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดให้วันที่ 7 มิ.ย.ของทุกปีเป็น "วันสหกรณ์นักเรียน" มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศนั้น ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 30,525 โรงเรียน

ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 218 โรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม(ใน กพด.) 69 โรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม(นอก กพด.) 339 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใน กพด.) 200 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 39 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 19 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 29,642 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ 1,103 โรงเรียน และมีครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมครูสหกรณ์ 15,090 คน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนในปี 2564 ว่า กรมฯ ได้วางนโยบายสำคัญในการสร้างเครือข่ายครูสหกรณ์ที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นช่องทางแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเอง ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาการอบรม วิธีการสอนให้แก่ครูสหกรณ์ที่เข้มข้นขึ้นและที่สำคัญสนับสนุนให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้จากของจริง ในโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จ

"นโยบายของผมได้เน้นให้สหกรณ์จังหวัดเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมมากขึ้น เป้าหมายต้องการให้สหกรณ์นักเรียนเป็นศูนย์กลางรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตของนักเรียน และสามารถขยายผลในการจำหน่ายผลผลิตภายในชุมชนอีกด้วย"นายวิศิษฐ์ กล่าว

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ม.3 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี หนึ่งในโรงเรียน ตชด.ที่มีสหกรณ์นักเรียนเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการสหกรณ์โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ จนประสบความสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ดำเนินการโดยสหกรณ์นักเรียนทุกวันนี้ไม่ต้องพึ่งพาซื้อหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากตลาดภายนอกแต่อย่างใด

ร.ต.อ.อัครวัฒร์ ศรีโพนทัน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ม.3 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เผยว่า สหกรณ์นักเรียนเป็น 1 ใน 8 กิจกรรมหลักของโรงเรียน ตชด.ที่ดำเนินการโดยนักเรียนผ่านวิธีการของสหกรณ์ โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งผลผลิตที่ได้จากโครงการก็จะมาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนและลูกค้าจากภายนอกโดยผ่านทางสหกรณ์นักเรียน

เช่นเดียวกับ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) แขวงและเขตบางแค กรุงเทพฯ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเรื่องสหกรณ์นักเรียน โดยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นอกจากสร้างความปลื้มปีติแก่คณะครูและนักเรียนแล้ว ระหว่างทอดพระเนตรสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของสหกรณ์และบันทึกการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ พระองค์ท่านตรัสชมว่า "ลายมือสวยมาก"

น.ส.อัญชลี โชระเวก ครูชำนาญการและที่ปรึกษาสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนคลองหนองใหญ่ กล่าวว่า สหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนจัดอยู่ในสหกรณ์ประเภทร้านค้า ทำหน้าที่เป็นตัวกลางการซื้อขายผลผลิตของนักเรียนกับลูกค้า มีทั้งสมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโครงงานของนักเรียนจะนำมาจำหน่ายผ่านทางสหกรณ์นักเรียน มีนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 922 ราย จำนวนหุ้น 2,359 หุ้น โดยมีการเปิดรับสมัครนักเรียนเป็นสมาชิกในอัตราหุ้นละ 10 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ระบบสหกรณ์ มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดแนวคิดอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้รู้จัก การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งยังมีการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไปทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน เช่น จัดสรรเป็นทุนการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษา เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

วิคกี้ แฟน เวียร์ ศุกลวัฒน์ โชว์สกิลพูด 4 ภาษา บอกเลยว่าทั้งสวยและเก่ง
00:23

วิคกี้ แฟน เวียร์ ศุกลวัฒน์ โชว์สกิลพูด 4 ภาษา บอกเลยว่าทั้งสวยและเก่ง

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 11:46 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์