กรุงเทพมหานคร ย้ำมาตรการผ่อนคลาย นั่งทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม โดยจำกัดจำนวนการใช้บริการ และยังห้ามดื่มแอลกอฮอล์ เริ่ม 17 พ.ค.64

จากกรณีที่ ศบค. ประกาศมีมาตรการผ่อนคลายสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) มีการผ่อนคลายจากมาตรการเดิม คือ เรื่องร้านอาหาร สามารถนั่งทานในร้านได้ไม่เกิน 25% และไม่เกิน 21.00 น. ส่วนการสั่งซื้อกลับบ้านยังได้ถึง 23.00 น. และยังคงงดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) นั่งทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน และในสถานศึกษาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ร.ต.ท.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร ได้อัปเดตข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก "เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang" ว่า คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติผ่อนคลายมาตรการกิจการร้านอาหารให้เป็นไปตามประกาศ ศบค. และข้อกำหนดฯ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23) ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

โดยให้ร้านอาหารสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนที่นั่งปกติ จำหน่ายอาหารแบบนำไปบริโภคที่อื่นได้ (Take way) ไม่เกิน 23.00 น. ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

และยังคงปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานครปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) และ (ฉบับที่ 26) ต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พ.ค. 64 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 29).

...