รายงานข่าวจากกรมทางหลวง แจ้งว่า กรมทางหลวงเชิญชวนลดเลี่ยงการสัมผัส ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้บัตรผ่านทางด้วยระบบอัตโนมัติ (M-Pass) โดยกรมทางหลวงร่วมกับธนาคารกรุงไทย มอบสิทธิพิเศษสำหรับประชาชนผู้ใช้ M-Pass เติมเงินบัตร M-Pass ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป ได้รับเงินคืนเข้า Tag M-Pass จำนวน 50 บาท จำกัดจำนวน 20,000 สิทธิ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2564

สำหรับประชาชนผู้ที่ต้องการสมัครบัตร M-Pass สามารถสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน M-Pass, ธนาคารกรุงไทย 148 สาขา, จุดบริการ M-Pass บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 1586 กด 9.