นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด รฟม. ที่มีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) จำนวน 2 คน ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายไกร ตั้งสง่า และนายนพดล เพียรเวช จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) แทนกรรมการที่ลาออกคือ นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และนายวิทยา ยาม่วง

ส่วนกรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงบประมาณ นั้น หน่วยงานจะส่งรายชื่อผู้แทนใหม่ เนื่องจากมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ เช่น นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รอง ผอ.สคร. จะเป็นผู้แทน สคร. แทนนายประภาส คงเอียด อดีต ผอ.สคร. ที่โยกย้ายไปเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 ประชุมไม่ได้ เพราะมีกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่ต้องรอการแต่งตั้งโยกย้ายกลางปีเรียบร้อยก่อน รวมถึงตั้งกรรมการแทนที่ลาออก แต่ขณะนี้ถือว่าคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 ครบสมบูรณ์แล้ว ส่วนจะมีการประชุมเมื่อใดนั้นคงต้องประเมินเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก่อน

นายภคพงค์กล่าวว่า นอกจากนี้ รฟม.ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ต่อที่ประชุมบอร์ด รฟม. และชี้แจงถึงกรณีที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTSC) ได้ยื่นฟ้อง และมีหนังสือร้องเรียนไปที่ประธานบอร์ด รฟม. ด้วยว่า กรณีมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และต่อมามีการยกเลิก และเริ่มการคัดเลือกใหม่นั้น รฟม.ยืนยันดำเนินการโดยมีประกาศของคณะกรรมการ PPP รองรับ ซึ่งเมื่อ รฟม.ยื่นศาลปกครองสูงสุด ขอถอนอุทธรณ์ โดยศาลอนุญาตและจำหน่ายคดีที่บีทีเอสฟ้องแล้ว แต่เนื่องจากบีทีเอสมีการยื่นศาลปกครอง ฟ้องเพิ่มประเด็น ค่าเสียหาย 5 แสนบาทกับรฟม. ซึ่งศาลมีคำสั่งให้ รฟม.ส่งเอกสาร โดยจะครบกำหนดในวันที่ 5 พ.ค.2564 ส่วนที่บีทีเอสยื่นคำฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง กล่าวหาคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 และผู้ว่าการ รฟม.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกชนใน RFP ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้บีทีเอสเสียหายนั้น รฟม.ได้ส่งเอกสารตามคำสั่งศาลเรียบร้อยแล้ว โดยศาลนัดฟังคำสั่งในวันที่ 5 พ.ค.2564.

...

(ภาพ) สราวุธ ทรงศิวิไล