ไลฟ์สไตล์
100 year

กยท. ตั้งเป้าสวนยางยั่งยืนตามมาตรฐาน มอก.14061 ภายใน 6 ปี

ไทยรัฐออนไลน์
10 เม.ย. 2564 10:58 น.
SHARE

กยท. ตั้งเป้าสวนยางยั่งยืนตามมาตรฐาน มอก.14061 ภายใน 6 ปี พร้อมทำคู่ขนานกับมาตรฐานสากล FSC เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าน้ำยางในตลาดสากล

ปัจจุบันตลาดยางพาราโลกมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ซื้อมีการนำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นมาตรฐานในการรับซื้อสินค้ามากขึ้น โดยประเทศผู้ซื้อจะอ้างอิงมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ทั้ง Forest Stewardship Council (FSC) และ Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) เป็นเกณฑ์ การปลูกยางพาราจำเป็นต้องทำให้สอดคล้องและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ทั้ง FSC, PEF และ มอก.14061 ซึ่งเกี่ยวกับการปลูก ผลผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์จากยางพาราและไม้ยางพารา

ข่าวแนะนำ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้ตอนนี้จะยังไม่มีผลกระทบจากตลาดอียูและประเทศอื่นๆ ที่กำหนดมาตรฐาน FSC แต่ทาง กยท. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจยังเร่งผลักดัน ส่งเสริม ให้เกษตรกรปรับปรุง สวนยางพาราให้ได้ตามมาตรฐานของประเทศไทย โดยอ้างอิงจากมาตรฐานของ มอก. 14061 เป็นเกณฑ์ โดยตั้งเป้าว่า สวนยางในประเทศไทยทุกสวนจะต้องได้ตามมาตรฐาน ทุกแปลง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.ทั้ง 18 ล้านไร่

"ทุกวันที่มีการปลูกใหม่ และการโค่น ปีละ 3 ล้านไร่ 4 ล้านไร่ กยท.จะมอบคู่มือไปการจัดการสวนยางมาตรฐานให้กับเกษตรกร เพื่อจัดการแปลงให้ตรงตามมาตรฐาน โดย 1 ปี จะต้องมีสวนยางที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มปีละ 3 ล้านไร่ สวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท. มี 18 ล้านไร่ เพราะฉะนั้นภายใน 6 ปี ต้องได้มาตรฐานครบทุกแปลง รวมถึงสวนยางที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีก 6 ไร่ ก็ต้องได้มาตรฐาน เพราะตลาดเป็นตัวบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง สำหรับเกษตรกรที่รับเงินสงเคราะห์ จาก กยท. ปีละ 3 แสนไร่ ก็ต้องทำตามข้อกำหนดของ กยท. ซึ่งเราเอามาตรฐานของ มอก. มาใช้ " นายณกรณ์ กล่าว

สำหรับมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มอก. 14061 นั้น ครอบคลุมการดูแล และจัดการเพื่อรักษาและส่งเสริมสภาพความสมบูรณ์ของสวนป่าไม้เศรษฐกิจในระยะยาว การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ โดยมาตรฐานนี้กำหนดให้มีการป้องกันสวนป่าจากการทำผิดกฎหมายต่างๆ เช่น การลักลอบตัดต้นไม้ การเผาป่า การใช้ที่ดินอย่างผิดกฎหมาย ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอำนวยประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่

"แปลงสวนยางของเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน มอก.14061 ก็ถือว่าผ่านมาตรฐานในระดับสากลอยู่แล้ว เนื่องจากมาตรฐาน มอก.ก็มีการปรับเกณฑ์รายละเอียดให้ตรงตามมาตรฐานสากล ส่วนมาตรฐาน FSC นั้นจะต้องดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้อง เกื้อหนุนสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เช่น จะต้องไม่ละเมิดกฎหมาย /การถือครองที่ดิน ต้องถูกกฎหมาย ไม่อยู่ในเขตป่าสงวน หรือที่ดินสาธารณะอื่นๆ และต้องรักษาสมดุลระบบนิเวศ ไม่กดขี่แรงงานเช่นเดียวกับมาตรฐาน มอก.14061" นายณกรณ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามแบบ FSC, PEF และมอก.14061 จะช่วยเพิ่มมูลค่าน้ำยางและไม้ยาง การขยายตลาดการจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เช่น อียู และหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเอง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กยท.การยางแห่งประเทศไทยสวนยางพาราเกษตรกรสวนยางยางมาตรฐานมอก.14061ณกรณ์ ตรรกวิรพัทเกษตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 03:00 น.