“หมอยง ภู่วรวรรณ” เผยประโยชน์ 10 ข้อฉีดวัคซีนโควิด-19 แนะ หลังเข้าสู่ไทยต้องรีบฉีดให้เร็วและมากที่สุด ช่วยประเทศพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่กลับสู่ภาวะปกติ

เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 21 ก.พ. 2564 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงเรื่องวัคซีนโควิด-19 ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ จุดมุ่งหมายการให้วัคซีนโควิด-19 มีข้อมูลชัดเจนว่าลดการเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค และน่าจะป้องกันการกระจายของโรค ดังนั้นประโยชน์ที่ได้น่าจะประกอบไปด้วย 10 ข้อดังนี้

1. โอกาสที่เราจะป่วยเป็นโรคน้อยลง ความรุนแรงของโรคก็น้อยลง
2. การแพร่กระจายของโรคก็จะลดลง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ โอกาสแพร่กระจายโรคน้อยกว่าคนที่มีอาการ
3. เป็นการป้องกันเขาและป้องกันเรา ก็จะลดการระบาดของโรค
4. จำนวนผู้ป่วยก็จะลดลง ระบบสาธารณสุขจะได้ใช้ไปดูแลโรคอื่น
5. ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะค่อยๆ กลับคืนสู่ภาวะปกติ
6. ภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ก็จะดีขึ้น
7. การเดินทางการท่องเที่ยวก็จะฟื้น แรงงานต่างๆ ก็จะได้มีงานทำ
8. การศึกษาของนักเรียนจะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
9. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการตรวจวินิจฉัยที่ใช้เงินจำนวนมาก ก็จะได้นำเงินนี้ไปใช้อย่างอื่น
10. สุขภาวะความเครียด สภาพจิตใจต่างๆ ก็จะดีขึ้น

...

“วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันฉีดไปแล้วมากกว่า 200 ล้านโดส จากบริษัทใหญ่ๆ เช่น Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V โดยที่มีอาการข้างเคียงไม่ต่างกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถ้าสามารถนำวัคซีนดังกล่าวเข้าสู่ประเทศไทยได้ก็ควรรีบจะทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว เมื่อวัคซีนเข้าสู่ประเทศไทย เรามาช่วยกันรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ประเทศไทยพ้นจากวิกฤติที่ผ่านมา”.