ป้ายทะเบียนรถ ให้ใส่ชื่อเจ้าของ มาพร้อม "เลขสวย" ผ่านวิธีการประมูล

ข่าว

  ป้ายทะเบียนรถ ให้ใส่ชื่อเจ้าของ มาพร้อม "เลขสวย" ผ่านวิธีการประมูล

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  3 ก.พ. 2564 05:18 น.

  รัฐบาลไอเดียบรรเจิด ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงคมนาคม ป้ายทะเบียนรถยนต์ชื่อเฉพาะ เปิดประมูลหวังโกยเงินเข้า กปถ. “นายกฯตู่” กำชับไปศึกษาให้รัดกุมอย่าให้เกิดปมปัญหาตามมา “อธิบดีขนส่งทางบก” เร่งเครื่องเต็มสูบ คาดเคาะประมูลให้เจ้าของรถได้ขับโชว์ตามท้องถนนกลางปี 64 ออกตัวไทยไม่ใช่ประเทศแรก อังกฤษ-อเมริกา-ฮ่องกง นิยมชื่นชอบมาก่อนแล้ว

  ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงให้แผ่นป้าย ทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน สามารถเลือกใช้ชื่อตัวเอง เช่น ประยุทธ์ 1 ไตรศุลี 1 มาใช้เป็นป้ายทะเบียนรถยนต์ได้ โดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกจะประกาศกำหนดและเปิดประมูล นำเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปต.) โดยเมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่...) พ.ศ. ...(กำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

  คือ บรรทัดที่หนึ่ง นอกจากประกอบด้วยตัว อักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และเลขหมายทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่จดทะเบียนแล้ว ในบรรทัดที่หนึ่งอาจประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรืออักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขก็ได้ และตามด้วยหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 1 หลัก เช่น ประยุทธ์ 1 หรือไตรศุลี 1 อย่างไรก็ตาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด เพื่อนำลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าว และหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่นิยมหรือเป็นที่ต้องการของประชาชนออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางท้องถนน

  น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นอกจากนี้ ในร่างกฎกระทรวง ยังมีข้อกำหนดคือ แผ่นป้ายทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 บรรทัด บรรทัดที่หนึ่งประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 1 ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 2 และหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่จดทะเบียน เว้นแต่กรณีจดทะเบียนที่ อ.เบตง จ.ยะลา ให้ใช้คำว่าเบตง ทั้งนี้ ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษรไทย หมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิก และทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้อัดเป็นรอยดุน ทั้งนี้ จากการศึกษาลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถของสหรัฐฯ ฮ่องกง ที่ ประชาชนสามารถกำหนดลักษณะเป็นชื่อเฉพาะ โดย การลงทะเบียนและออกประกาศให้ผู้สนใจทราบ ก่อน นำออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการในการ นำรายได้มาจัดทำบริการสาธารณะโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินซึ่งมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอ

  น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้เห็นชอบด้วยและมีความเห็นเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก ควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียน รูปแบบพิเศษที่จะประกาศให้หน่วยงานต่างๆทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจบังคับใช้กฎหมายด้านจราจร เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทางหลวง พร้อมจัดให้ทดลองใช้ป้ายทะเบียนดังกล่าวกับระบบอ่านป้ายอัตโนมัติและระบบเทคโนโลยีตรวจสอบอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดลักษณะของป้ายทะเบียนอย่างเหมาะสม และ ไม่ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันให้นำไปปฏิบัติได้โดยเร็ว เช่น ข้อมูล ทะเบียนรถ ใบสั่งจราจร การชำระภาษีรถประจำปี เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐในการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการใช้รถใช้ถนนของประเทศให้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยต่อไป

  นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม สั่งการกระทรวงคมนาคมให้ไปดูเรื่องป้ายทะเบียนใหม่อย่าให้เกิดปัญหา ซึ่งที่ประชุม ครม.ครั้งนี้ยังไม่ได้พูดหลักเกณฑ์โดยละเอียด โดยให้ไปศึกษารายละเอียดให้รัดกุมก่อน

  ขณะที่นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า การแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษนั้นจะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้อักษรได้มากกว่า 2 ตัว และสามารถผสมสระ วรรณยุกต์ได้ หมายถึงอาจจะเป็นชื่อเฉพาะพิเศษชื่อบุคคล เป็นต้น การแก้ไขดังกล่าวจะยังคงมีหมายเลขอยู่ในทะเบียน ซึ่งตามขั้นตอนขบ.ดำเนินการแก้ไขยกร่างกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จและเสนอไปยังกฤษฎีกาลงนาม ก่อนส่งกลับมายังกระทรวงฯให้ รมว.คมนาคม ลงนามเห็นชอบคาดว่า จะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี 64 นี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษสามารถขึ้นทะเบียนกับ ขบ.และเปิดประมูล สำหรับผู้ประสงค์จะจดทะเบียนป้ายแบบพิเศษนี้ต้องแจ้งขอจดทะเบียนพิเศษก่อนเพื่อตรวจสอบชื่อที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ก่อนขึ้นทะเบียน และนำไปประกาศให้ผู้สนใจชื่อในลักษณะนี้ทราบ และ กบ.จะกำหนดราคาประมูลขั้นต่ำเพื่อใช้ดำเนินการในการประมูลต่อไป

  นายจิรุตม์กล่าวด้วยว่า ขั้นตอนต่อไปทาง ขบ.จะประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะระบุในการกำหนดตัวอักษรในแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษนี้ที่ กบ.ให้เพิ่มได้มากกว่า 2 ตัวอักษร โดยแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษจะยึดหลักตัวอักษรที่สุภาพ ความหมายที่ดี เมื่อผสมแล้วเป็นชื่อบุคคลก็ได้หรือชื่อเฉพาะ แผ่นป้ายทะเบียนจะยังคงมีหมายเลขอยู่ที่ กบ.จะไปกำหนดอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นเลขกลุ่มใด อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าป้ายทะเบียนพิเศษเฉพาะชื่อบุคคลนี้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มหมายเลข 301 หมายเลขที่ กบ.เคยประมูลอยู่ และกลุ่มป้ายทะเบียนพิเศษชุดนี้จะไม่ไปทำให้กลุ่มหมายเลขประมูล 301 หมายเลขราคาทะเบียนด้อยค่าลงเนื่องจากเป็นคนละกลุ่ม ส่วนจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนคงต้องประเมินกันอีกครั้ง แต่การประมูลป้ายทะเบียนเฉพาะแบบนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ทำในโลกนี้มีหลายสิบประเทศที่ประมูลป้ายทะเบียนเฉพาะชื่อบุคคล ชื่อมงคล และชื่อที่ชอบ เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ ฮ่องกง เป็นต้น

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนประมูลเลขสวยทะเบียนรถยนต์ชื่อเจ้าของรถข่าวหน้า1ข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 07:54 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์