พักชำระหนี้ "กองทุนฯสตรี" อีก 1 ปี เยียวยาสมาชิก จากพิษโควิดฯ

ข่าว

  พักชำระหนี้ "กองทุนฯสตรี" อีก 1 ปี เยียวยาสมาชิก จากพิษโควิดฯ

  ไทยรัฐออนไลน์

  2 ก.พ. 2564 01:59 น.

  อธิบดี พช.ออกมาตรการขยายเวลาพักชำระหนี้ "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" ระลอกใหม่ ต่อเนื่องอีก 12 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลูกหนี้ ฝ่าวิกฤติโควิดฯ ให้กลุ่มสตรีทั่วประเทศ

  เมื่อวันที่ 1 ก.พ.64 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้เร่งออกมาตรการขยายระยะเวลาประกาศพักชำระหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นระยะเวลา 12 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกที่เป็นลูกหนี้กองทุนฯตามเกณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ระลอกใหม่ จากการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกลูกหนี้ ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งนี้สืบเนื่องจากการออกมาตรการขยายเวลาพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฉบับที่ 1 ประกาศ เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่มีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยในระหว่างการพักชำระหนี้ ทั้งดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ โดยมีผู้เข้าร่วมการพักชำระหนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฉบับที่ 1 จำนวน 20,214 โครงการ และมีสมาชิกได้รับผลประโยชน์มากถึงจำนวน 98,742 กลุ่ม (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563) 

  นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดฯระลอกใหม่ และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้กิจการร้านค้าต่างๆ เกิดการเลิกจ้างไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ย่อมส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามมา ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือสมาชิกในการชะลอการชำระหนี้ อีกทั้งการจะทำให้กลุ่มสตรีมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติเช่นนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

  โดยผู้ที่เป็นสมาชิกลูกหนี้รายเดิมที่เคยใช้สิทธิ์พักชำระหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จะขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ต่อไปอีก 12 เดือน และกรณีสมาชิกลูกหนี้ที่ยังมิได้ใช้สิทธิพักชำระหนี้ ซึ่งมีหนี้หรือหนี้ค้างชำระที่ถึงกำหนดชำระในห้วงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จะพิจารณาดำเนินการพักชำระหนี้ให้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ (ถ้ามี) ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้จนกว่าจะครบระยะเวลาการพักชำระหนี้ การพักชำระหนี้ตามประกาศนี้ จะไม่ตัดสิทธิสมาชิกลูกหนี้ในการชำระหนี้คืนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระหว่างการพักชำระหนี้นั้น หากลูกหนี้รายใดประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามประกาศนี้ ให้ยื่นเรื่อง ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศ อนึ่งการพักชำระหนี้ตามประกาศนี้ ไม่รวมถึงลูกหนี้ที่ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการว่าต่าง และที่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องดำเนินคดี เกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชั้นศาลและหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว และหวังว่ามาตรการนี้จะสามารถประคับประคองให้ทุกท่านผ่านพ้นภาวะวิกฤตินี้ไปได้

  นอกจากนี้ นายสุทธิพงษ์ ยังฝากถึงมาตรการขยายระยะเวลาประกาศพักชำระหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระลอกใหม่นี้ โดยเน้นย้ำให้สมาชิกลูกหนี้ที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการพักชำระหนี้ ขอให้มาแสดงความจำนงในการพักชำระหนี้ โดยสามารถยื่นเรื่องได้ ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ที่สมาชิกได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ซึ่งการพักชำระหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้น จะหยุดทั้งเงินต้น ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด และเบี้ยปรับ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั่วประเทศต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมพัฒนาชุมชนพช.พักชำระหนี้กองทุนสตรีลูกหนี้โควิดฯข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 04:13 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์