อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงยืนยัน มั่นใจ เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์ ไม่เล็ดลอดจากระบบกักกันของไทย ยังไม่พบผู้โดยสารไฟลต์เดียวกันติดเชื้อ

วันที่ 3 ม.ค. 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตอบคำถามกรณีครอบครัวชาวอังกฤษ 4 ราย ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์ ที่พบในประเทศไทย ว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถ่ายทอดข้อมูลมายังกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะ โดยผู้ป่วยทั้ง 4 รายเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 และเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคของรัฐ 14 วัน ในระหว่างนั้นตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ก่อนจะถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด ซึ่ง ศ.นพ.ยง นำเชื้อไปถอดรหัสพันธุกรรมซ้ำพบว่า “เป็นสายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์จริง” แต่ไม่ได้แพร่กระจายออกไป และเชื่อมั่นว่าระบบกักกันโรค 14 วันของไทยจะทำให้เชื้อไม่เล็ดลอดออกไป

แพร่เชื้อเร็วขึ้นหรือไม่

...

  • ส่วนความสามารถในการแพร่เชื้อของสายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์ที่ดูเหมือนจะเร็วขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งวิธีการป้องกันโรคยังสามารถทำได้ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขเช่นเดิม

ความรุนแรงของโรค

  • สายพันธุ์นี้ไม่ได้รุนแรงมากขึ้น ส่วนนี้เป็นข้อมูลยืนยัน ความรุนแรง เจ็บป่วย ไม่ได้ทำให้ถึงกับเสียชีวิตมากกว่าปกติ ความรุนแรงไม่น่ากังวล ยังไม่มีผลต่อวัคซีนที่กำลังผลิตกันอยู่

ระยะฟักตัวของโรค

  • สำหรับระยะฟักตัวของโรคก็ยังเท่าเดิม ทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านให้ความเห็นว่า ระบบกักกันโรคของประเทศไทย 14 วัน ยังเป็นมาตรฐานที่จะทำให้โรคไม่เล็ดลอดออกไป ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดๆ ก็ตาม ขอให้ประชาชนได้สบายใจ

ห้ามไม่ให้เดินทางเข้าไทยหรือไม่

  • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พยายามจะทบทวนข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชน เราจะมีมาตรการแนะนำเสนอไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ให้ชะลอเที่ยวบินจากประเทศอังกฤษไว้ก่อน จนกว่าข้อมูลต่างๆ จะครบถ้วน

ผู้โดยสารไฟลต์เดียวกันติดเชื้อกลายพันธุ์หรือยัง

  • “ไฟลต์นี้มา 21 ธ.ค. 2563 ยังไม่ครบ 14 วัน ทุกคนที่เข้ามาไม่มีรายใดตรวจพบว่าติดเชื้อ เพราะฉะนั้นข้อมูลก็จะแสดงว่าไม่มีการติดเชื้อบนเที่ยวบินนั้น ให้เกิดความมั่นใจสบายใจ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารกลุ่มนี้ ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด และนำเรียนเป็นระยะให้เกิดความมั่นใจ”.