ไลฟ์สไตล์
100 year

โรงเรียนหอวัง ประกาศแนวทางปฏิบัติให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบ

ไทยรัฐออนไลน์1 ธ.ค. 2563 12:03 น.
SHARE

โรงเรียนหอวัง ประกาศแนวทางปฏิบัติให้ครูดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนหอวัง

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนหอวัง ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยระบุว่า เพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติชัดเจน และให้การปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสม

ข่าวแนะนำ

อาศัยอํานาจระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 ประกอบกับ บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนหอวังกับผู้ปกครองนักเรียน และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนหอวัง จึงกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับครูในการดูแลนักเรียน ดังนี้

1. ให้นักเรียนเข้า-ออกโรงเรียน ทางประตูรับเสด็จ (ถนนหอวัง) ประตูเดียว

2. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้ปกครอง เข้ามาในบริเวณโรงเรียน (ยกเว้นมาติดต่อราชการที่ได้รับการอนุญาตแล้ว)

3. ครูเวรประจําวันปฏิบัติหน้าที่ ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เวลา 16.30 น.

4. ดําเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน

5. ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนหอวัง

6. กรณีที่พบนักเรียนแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ข้อตกลงของโรงเรียน ครูเวรประจําวัน ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน ปฏิบัติดังนี้

6.1 ให้ครูที่พบนำนักเรียนไปที่หอประชุมโรงเรียน เพื่อรับคำฟังคำชี้เเจงเเละทำความเข้าใจกับนักเรียน

6.2 แจ้งผู้ปกครองและเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อหาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6.3 ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของทางโรงเรียนได้ ให้นักเรียน และผู้ปกครองลงชื่อยืนยัน รับรองข้อมูล.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ชุดนักเรียนชุดไปรเวตเครื่องแบบนักเรียนหอวังโรงเรียนหอวังข่าวโซเชียลมอนิเตอร์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 11:44 น.