ชาวหมอชิตเก่า คัดค้านเวนคืน ยกพลบุก กทม.ให้ยุติโครงการ

ข่าว

  ชาวหมอชิตเก่า คัดค้านเวนคืน ยกพลบุก กทม.ให้ยุติโครงการ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  6 พ.ย. 2563 05:15 น.

  ระอุ ชาวชุมชนหลังหมอชิตเก่าบุก กทม. ยื่นหนังสือคัดค้านการเวนคืนที่ดิน 35 แปลง ในซอยพหลโยธิน 18/1 เชื่อมทะลุยาวไปถึงถนนวิภาวดี ซอย 5 ระยะกว่า 530 เมตร เพื่อก่อสร้างถนนลอยฟ้าเชื่อมโครงการคอมเพล็กซ์ของเอกชน ที่ได้รับสัมปทานจากกรมธนารักษ์บนพื้นที่หมอชิตเก่า อ้างทำเป็นทางเข้าออกของ บขส. ที่จะย้ายกลับมา ชาวบ้านลั่นเตรียมเดินสายร้องเรียนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่เป็นผลฟ้องศาลปกครองแน่

  ชาวบ้านชุมชนหลังหมอชิตเก่าแห่ร้อง กทม.เวนคืนที่ดินไม่เป็นธรรม โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหลังหมอชิตเก่า 30 กว่าคน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เพื่อคัดค้านการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างทางยกระดับหรือถนนลอยฟ้าเชื่อมโครงการคอมเพล็กซ์ของเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากกรมธนารักษ์บนพื้นที่หมอชิตเก่า มีนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าฯ กทม. เป็นตัวแทนมารับหนังสือ

  น.ส.วินินท์อร ปรีชาพินิจกุล อายุ 48 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว อยู่บ้านเลขที่ 70 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล กทม. ผู้แทนชุมชนหลังหมอชิตเก่าเปิดเผยว่า มายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการเวนคืนที่ดินของประชาชนในซอยพหลโยธิน 18/1 หรือหลังหมอชิตเก่าเชื่อมทะลุยาวไปถึงถนนวิภาวดี ซอย 5 เพื่อนำไปสร้างทางถนนลอยฟ้าใช้เป็นทางออกจากโครงการคอมเพล็กซ์ของเอกชน เชื่อมกับทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ อ้างเป็นทางเข้า-ออกของสถานีรับส่งผู้โดยสาร หลังบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่จะย้ายกลับมาอยู่ในโครงการนี้ เพราะนอกจากจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ถูกเวนคืนที่ดินที่อยู่อาศัยแล้ว ยังขัดต่อหลักการพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการให้รัฐได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า ต้องเป็นการเวนคืนเพื่อการเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ถนนลอยฟ้าที่จะสร้างขึ้นมานี้น่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับโครงการคอมเพล็กซ์ของเอกชนมากกว่า เพราะสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของ บขส. เพียง 15% เท่านั้น อีก 85% เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์ของเอกชนที่จะทำเป็นศูนย์การค้า โรงแรม ศูนย์ประชุม เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ อาคารเช่าจอดรถ เป็นต้น

  น.ส.วินินท์อรกล่าวว่า การย้ายสถานีรถ บขส.กลับมาอยู่ในโครงการสัมปทานนี้ น่าจะถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างความจำเป็นต้องมีการสร้างถนนลอยฟ้าเพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกจากโครงการคอมเพล็กซ์สู่ถนนวิภาวดีรังสิตและเชื่อมต่อกับทางด่วนดอนเมืองโทลล์เวย์ สำหรับการสัญจรของรถ บขส.ทำให้ชาวบ้าน ที่อยู่ในแนวเขตถนนลอยฟ้าต้องถูกเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2563 ประกาศไว้ ณ วันที่ 20 ส.ค.63 จำนวน 35 แปลง รวมระยะทางกว่า 530 เมตร ยืนยันไม่ได้คัดค้านโครงการคอมเพล็กซ์ แต่คัดค้านการย้าย บขส.กลับมาที่หมอชิตเก่า และใช้เงินภาษีของประชาชนมาเวนคืนที่ดินและสร้างถนนลอยฟ้าเพื่อเอื้อเอกชนมากกว่า

  น.ส.วินินท์อรยังกล่าวต่อว่า การย้ายสถานีรับส่งผู้โดยสาร ของ บขส.กลับเข้ามากระจุกตัวบนพื้นที่หมอชิตเก่า ยังจะสร้างความแออัดและสร้างปัญหาการจราจรให้กับพื้นที่โดยรอบบริเวณดังกล่าว ที่ปัจจุบันประสบปัญหาการจราจรติดขัดอย่างแสนสาหัส ทั้งในยามปกติและยามชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว ที่จะมีประชาชนต้องเดินทางเข้าเมือง มาจากทุกสารทิศมากระจุกตัว เพื่อใช้บริการรถโดยสาร บขส.เดินทางออกไปต่างจังหวัด สำหรับสถานีขนส่งหมอชิต 2 ที่ปัจจุบันตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร 2 เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถโดยสาร และระบบรางผ่านสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางคมนาคมแห่งใหม่ รวมทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะเปิดบริการช่วงปี 2564-2565 อยู่ใกล้เคียงและเชื่อมต่อกับสถานี บขส.ที่หมอชิต 2 จะช่วยเพิ่มความสะดวก ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด ประหยัดเวลาในการเดินทาง เป็นประโยชน์ต่อการขนส่งและการเดินทางของประชาชนมากกว่า ไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะย้าย บขส.กลับมาที่หมอชิตเก่า ทั้งนี้ ชุมชนจะไปยื่นหนังสือคัดค้านยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ท้ายสุดจะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

  มีรายงานว่า ในส่วนของพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร มีบริษัทขนส่งจำกัด หรือ บขส. เป็นผู้บริหารพื้นที่รถโดยสารอยู่ ในปัจจุบันนี้ มีแนวทางการดำเนินงานชัดเจนว่า บขส.จะต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพื้นที่บางซื่อว่า บขส.จะต้องย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อไปให้บริการในพื้นที่สถานีรถโดยสารแห่งใหม่ โดยพื้นที่สถานีรถโดยสารใหม่จะรวมอยู่กับโครงการพัฒนา Complex ของบริษัทบางกอกเทอร์มินอล (BKT) ซึ่งเช่าพื้นที่พัฒนาโครงการจากกรมธนารักษ์ หรือบริเวณพื้นที่หมอชิตเก่าซึ่งปัจจุบัน BTS ใช้ประโยชน์อยู่ โดยโครงการจะอยู่ติดริมถนนทั้งในส่วนของพหล-โยธินและวิภาวดีรังสิต ด้านหน้าฝั่งถนนพหลโยธิน จะมีอาคารคอมเพล็กซ์ ประกอบด้วยศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน ศูนย์ประชุม ส่วนพื้นที่ลานจอดรถขนาดใหญ่ด้านหลัง จะพัฒนาเป็นอาคารจอดรถ 2 ชั้น และเป็นสถานีปล่อยรถของ บขส. รวมถึงสำนักงาน บขส.อยู่ในพื้นที่เดียวกัน คาดว่างานก่อสร้างของ complex จะแล้วเสร็จภายในปี 2567 ส่วน บขส.จะเข้าสู่ช่วงการเตรียมย้ายสถานี เพื่อให้บริการในพื้นที่ใหม่ตั้งแต่ปี 2570

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวหน้า1หมอชิตเก่าเวนคืนที่ดินบขส.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครฟ้องศาลปกครองข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 18:59 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์