ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สั่งจำคุก 3 ปี อดีตอธิบดีกรมการปกครอง ทุจริตโกงสอบ โรงเรียนนายอำเภอ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์30 ก.ย. 2563 05:10 น.
  SHARE

  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาจำคุก “วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์” อดีตอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมอดีต ผอ.ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านและอดีตเลขานุการกรมการปกครอง ตามความผิด ม.157 และข้อหาอื่น หลังช่วยเหลือผู้สอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 52 โดยทุจริต คดีนี้มีจำเลยทั้งหมด 119 คน ศาลพิพากษาให้ส่วนใหญ่รับโทษ มีเพียง 7 คนที่ยกฟ้อง

  ที่ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบกลาง เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ศาลมีคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญาทุจริต 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง จำเลยที่ 1 นายสำราญ ตันเรืองศรี อดีตผอ.ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำเลยที่ 2 นายครรชิต สลับแสง อดีตเลขานุการกรมการปกครองจำเลยที่ 3 กับพวกรวม 119 คน โดยจำเลยที่ 4-119 เป็นผู้สอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ

  อัยการฟ้องใจความสรุปว่า ระหว่างวันที่ 16 ก.พ.-12 มิ.ย.52 เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยที่ 1 ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง และ จำเลยที่ 2 ขณะดำรงตำแหน่ง ผอ.ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริต โดยมีจำเลยที่ 3 ถึงจำเลยที่ 119 ร่วมช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำผิด กล่าวคือจำเลยที่ 1-2 และนายวุฒิชัย เสาวโกมุท ผอ.กองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ซึ่งมีหน้าที่จัดระบบและบริหารงานบุคคล ตลอดจนรับผิดชอบการคัดเลือกข้าราชการเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอประจำปีงบประมาณ 52 รุ่นที่ 68, 69 และ 70 ร่วมกันวางแผนช่วยเหลือผู้เข้าสอบให้ได้รับ การคัดเลือกตามรายชื่อที่จำเลยที่ 3 นำมามอบให้

  ภายหลังประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบอยู่ระหว่างทำการอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 68, 69 และ 70 อยู่นั้น จำเลยที่ 1 และนายวุฒิชัยร่วมกันวางแผนและกระทำการปกปิดการกระทำผิด โดยจำเลยที่ 1 สั่งการให้จำเลยที่ 117 ตัวแทนรุ่นที่ 68 จำเลยที่ 119, 76 ตัวแทนรุ่นที่ 69 และจำเลยที่ 103 ตัวแทนรุ่นที่ 70 มารับตัวอย่างคำตอบข้อสอบวิชาความรู้ ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสมุดกระดาษคำตอบเปล่าที่เหลือจากการทดสอบ เพื่อนำไปให้ผู้ที่เข้าศึกษาอบรมในรุ่นที่ 68, 69 และ 70 ที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการช่วยเหลือให้ผ่านการทดสอบ เขียนคำตอบใหม่ลงในสมุด-กระดาษคำตอบเปล่า โดยจำเลยที่ 117 ได้นำกลับไปให้จำเลยที่ 118 และจำเลยที่ 4-49 รวมถึงตนเอง ซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 68 เขียนคำตอบตามแบบตัวอย่างที่รับมาลงในสมุดกระดาษคำตอบเปล่า ส่วนจำเลยที่ 119 กับจำเลยที่ 76 ได้นำกลับไปให้จำเลยที่ 50-75 และจำเลยที่ 77-88 รวมถึงตัวจำเลยที่ 119 กับจำเลยที่ 76 ซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 69 ทำการเขียนคำตอบตามแบบตัวอย่างที่รับมาลงในกระดาษคำตอบเปล่า

  ส่วนจำเลยที่ 103 ได้นำกลับไปให้จำเลยที่ 89-102 และจำเลยที่ 104-116 และนายชูชีพ มหโชค ซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง รวมถึงตนซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 70 ทำการเขียนคำตอบตามแบบตัวอย่างที่รับมาลงในกระดาษ คำตอบเปล่าด้วยเช่นกัน จากนั้นจำเลยที่ 117, 76 และจำเลยที่ 103 รวบรวมกระดาษคำตอบซึ่งเขียนขึ้นใหม่ดังกล่าวมามอบให้แก่นายวุฒิชัย หลังจากนั้น นายวุฒิชัยอาศัยโอกาสที่มีหน้าที่ดูแลรักษาเอกสารกระดาษสมุดคำตอบ นำกระดาษคำตอบต้นฉบับจริง ออกจากปกสมุดคำตอบ แล้วนำกระดาษคำตอบที่เขียนคำตอบขึ้นใหม่มาใส่แทนที่ การกระทำของจำเลยที่ 1, 2 และนายวุฒิชัย เสาวโกมุท เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริต ตลอดจนปลอมเอกสารและทำเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรมการปกครองและบุคคลอื่นที่เข้าทำการทดสอบแต่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอประจำปีงบประมาณ 52 รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

  ศาลพิเคราะห์แล้ว มีคำพิพากษาว่า คดีนี้โจทก์ มีอำนาจฟ้องและคดีไม่ขาดอายุความ ให้จำคุกอดีตอธิบดีกรมการปกครอง จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมาย อาญา ม.157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ม.161 ฐานเป็น เจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสารทำการปลอมเอกสาร ม.162 (1) (4) ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสารฯ ซึ่งได้กระทำการด้วยการรับรองอันเป็นเท็จฯ ให้ลงโทษ ตาม ม.157 ซึ่งเป็นบทหนักสุด ให้จำคุก 3 ปี โดย ไม่รอการลงโทษ ลงโทษจำเลยที่ 2 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 ม.162 (1) (4) ให้ลงโทษตาม ม.157 ที่เป็นบทหนักสุด จำคุก 3 ปี โดยไม่รอการ ลงโทษ ส่วนจำเลยที่ 3 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 ม.162 (1) (4) ประกอบ ม.86 ฐานเป็นผู้สนับสนุน ให้จำคุก 2 ปี โดยไม่รอการลงโทษ

  ส่วนกลุ่มประธานรุ่นและเลขารุ่นที่ไปช่วยเปลี่ยนสมุดคำตอบประกอบด้วยจำเลยที่ 48, 76, 103, 117, 119 พิพากษาลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนให้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 ม.162 (1) (4) ประกอบ ม.86 ให้จำคุกคนละ 2 ปี ไม่รอการลงโทษ กลุ่มผู้เข้าสอบที่ไม่ยอมรับว่ามีการ เขียนคำตอบใหม่มีความผิดตามฐานเป็นผู้สนับสนุนกระทำความผิดตาม ม.157 ม.161 ประกอบ ม.86 ให้ลงโทษจำคุกคนละ 2 ปี ปรับคนละ 12,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษคนละ 2 ปี และพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 7,37,40,73,77,80,105 เนื่องจากพยาน หลักฐานยังฟังไม่ได้ว่ากระทำความผิด จากนั้นจำเลย 1-3 ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกไป โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรก่อนได้รับอนุญาต

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวหน้า1ข่าววันนี้ทุจริตการสอบสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอข้าราชการทุจริตอดีตอธิบดีกรมการปกครองวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 15:27 น.