ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูได้เฮ "จุรินทร์" แก้กฎหมาย "หนี้บุคคลค้ำ"

  ไทยรัฐออนไลน์24 ก.ย. 2563 11:40 น.
  SHARE

  "จุรินทร์" สร้างฝันของเกษตรกรรายย่อยเป็นจริง แก้กฎหมาย "หนี้บุคคลค้ำ" เข้าระบบประกาศใช้แล้ว ช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

  วันที่ 24 ก.ย.63 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ฉบับที่เรียกว่าพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) 2563 ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 21 ก.ย.63 มีสาระใน 3 ประเด็น

  นายจุรินทร์ กล่าวว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ยังไม่อาจดำเนินการให้ครอบคลุมหนี้ของเกษตรกรบางกรณี จึงทำให้เกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ เนื่องจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่อาจรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่ไม่มีทรัพย์สิน เป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้ ประกอบกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร รวมถึงการกำหนดที่ต้ังของสำนักงานใหญ่และสาขาของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่กำหนด ในกฎหมายขาดความยืดหยุ่นและทำให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สามารถรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ และกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจ กำหนดที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ได้ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และกำหนดที่ต้ังของสาขา ณ ที่ใดก็ได้

  "แต่ที่สำคัญคือ กองทุนฟื้นฟูสามารถจัดการหนี้บุคคลค้ำได้ตามหลักเกณฑ์กรรมการกำหนด ซึ่งเรื่องนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรซึ่งเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เข้าสู่กระบวนการแก้หนี้ง่ายขึ้น นับจากนี้กรรมการกองทุนฯ มีวาระ 4 ปี นับตั้งแต่คณะกรรมการชุดปัจจุบัน เป็นวาระแรก เมื่อครบวาระให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ และให้มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ตามที่กรรมการกำหนด" นายจุรินทร์ กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์กองทุนฟื้นฟูลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูหนี้บุคคลค้ำกฎหมายกองทุนฟื้นฟูข่าววันนี้เกษตรกรรายย่อยข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:51 น.