ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ทร.ปรับภูมิทัศน์ซุ้มประตูวชิรปราการ และขยายถนน รับท่องเที่ยววัดอรุณฯ

  ไทยรัฐออนไลน์21 ก.ย. 2563 09:30 น.
  SHARE

  "กองทัพเรือ" และ "กรุงเทพมหานคร" ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และขยายถนนบริเวณ แยกหน้า บก.ทร.พระราชวังเดิม จาก 2 ช่องเป็น 5 ช่องการจราจร พร้อมปรับเปลี่ยนเส้นทางเข้าออก บก.ทร. และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ใหม่ โดยเริ่มมีผล 21 ก.ย.นี้

  เมื่อวันที่ 20 ก.ย.63 พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางจราจรและซุ้มประตู หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ร.อ.สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และผู้แทนตระกูลตาตะนันทน์ ที่ร่วมบริจาคที่ดินสำหรับการขยายถนนและก่อสร้างสะพาน ให้การต้อนรับ

  เหตุผลของการขยายทางเข้าออกนี้ เป็นไปเพื่อเป็นการลดความแออัดในด้านการจราจร ซึ่งปัจจุบันใช้ทางเข้าออกเดียวกับ วัดอรุณราชวราราม แลนด์มาร์ก สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความคับคั่งของถนน ที่มีอยู่เพียงเลนเดียว จนเกิดปัญหา การจราจรที่ติดขัดในการเข้าออกกองบัญชาการกองทัพเรือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากรถโดยสารขนาดใหญ่ นอกจากนั้นอการขยายถนนและการประตูเข้าออกใหม่ครั้งนี้ ทำให้เปิดมุมมองของ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลจากแยกวังเดิม  ในส่วนของการขยายเส้นทางจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม สืบเนื่องมาจาก ตระกูลตาตะนันทน์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินขนาด 92 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม มีความประสงค์ขอบริจาคที่ดินให้กับกองทัพเรือเพื่อใช้ประโยชน์โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ โดยขอให้กองทัพเรือช่วยรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง และส่งมอบให้แก่ตระกูลตาตะนันทน์ ซึ่งต่อมา กองทัพเรือ ได้หารือกับ กรุงเทพมหานครในการขยายเส้นทางจราจรภายหลังการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมที่มีความกว้าง 2 ช่องจราจร เป็นมีความกว้าง 5 ช่องจราจร สำหรับเป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งกรุงเทพมหานคร

  โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนงบประมาณ และการดำเนินการสร้างสะพานและขยายถนนเป็น 5 ช่องทางจราจรนี้ เพื่อเป็น สาธารณประโยชน์ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

  ในขณะเดียวกัน กองทัพเรือ ก็มีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนเส้นทาง เข้า-ออก กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม จากเดิมที่เข้าด้านถนนวังเดิม และออกไปทางแยกถนนวังเดิม ตัดกับถนนอรุณอมรินทร์ โดยเมื่อมีการขยายเส้นทางจราจรกว้างขึ้น ก็จะเปลี่ยนเส้นทาง เข้า-ออก กองบัญชาการกองทัพเรือ เป็นด้านแยกถนนวังเดิมตัด กับถนนอรุณอมรินทร์แทน ดังนั้นเพื่อให้ทาง เข้า-ออก กองบัญชาการกองทัพเรือสอดรับกับเส้นทางจราจรที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สอดรับกับวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กองทัพเรือจึงได้ดำเนินการปรับปรุงซุ้มประตูทาง เข้า-ออก ใหม่ พร้อมกับปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุง จากการบริจาคและจากการจำหน่ายวัตถุมงคล คือ รูปหล่อและเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของกองทัพเรือแต่อย่างใด และได้ตั้งชื่อซุ้มประตูนี้ว่า วชิรปราการ ซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นที่ระลึก และสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระองค์ ทรงเคยพำนักอยู่ในพระราชวังเดิมแห่งนี้  สำหรับ ประตูทางเข้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิมแห่งใหม่ หรือประตูวชิรปราการ นี้เป็นประตูที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยเดิมที ประตูกองทัพเรือพระราชวังเดิมนั้น มี 2 ด้านคือ ด้านถนนวังเดิม และด้านท่าน้ำ ฝั่งประตูโรงเรียนนายเรือ ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับประตูทางด้านถนนวังเดิมหรือทางด้านทิศเหนือของกำแพงพระราชวังเดิมนั้น สันนิษฐานว่าเป็นซุ้มประตูพระราชวังที่มีมาแต่เดิมโดยเป็นทางหลักเข้าสู่เขตวัง ทางด้านวัดอรุณราชวรารามฯ ซึ่งซุ้มประตูนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นในช่วงเวลาใด แต่คาดว่าน่าจะมีการซ่อมแซมบ้างเพราะเป็นประตูที่มีการใช้งานหลักและต่อเนื่องมาโดยตลอด  สำหรับหลักฐานภาพถ่ายของซุ้มประตูนี้ไม่ปรากฏ จึงไม่อาจทราบลักษณะที่แท้จริงได้คงทราบแต่เพียงว่าซุ้มประตูนี้มีลักษณะอย่างซุ้มประตูของพระบรมมหาราชวัง ต่อมาในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สันนิษฐานว่าซุ้มประตูดังกล่าวยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมมาโดยตลอด หลังจากที่โรงเรียนนายเรือได้ย้ายจากพระราชวังเดิมไปยังสัตหีบแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้มีการซ่อมปรับปรุงแต่อย่างใด

  สันนิษฐานว่าซุ้มประตูนี้คงจะถูกรื้อถอนในคราวที่ กองทัพเรือ ได้ย้ายส่วนบัญชาการเข้ามาตั้งในพื้นที่พระราชวังเดิม เมื่อปี พ.ศ.2493 และได้ทำการก่อสร้างประตูใหม่ โดยเป็นเพียงประตูไม้บริเวณทางเข้าออกด้านถนนวังเดิม จนกระทั่งในสมัยที่ พลเรือเอกกวี สิงหะ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ระหว่างปี พ.ศ.2521- 2523 พลเรือเอก อุดม พุ่มหิรัญ เสนาธิการทหารเรือในขณะนั้น ได้เสนอโครงการจัดสร้างประตูกองบัญชาการกองทัพเรือใหม่ โดยเปลี่ยนจากประตูไม้เป็นประตูอัลลอยด์ และจัดทำป้ายกองทัพเรือบริเวณด้านหน้า ซึ่งประตูทางเข้าดังกล่าวได้มีการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 จนถึงปี พ.ศ.2544

  ต่อมาในสมัย พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง ผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ ระหว่างปี พ.ศ.2541 ถึง 2542 ได้มีการเสนอแนวความคิด พิจารณาปรับปรุงประตูทางเข้าออก กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เนื่องจากปัญหาความแออัดของสถานที่จอดรถ ในบริเวณพระราชวังเดิม และความคับแคบ พร้อมทั้งสร้างอาคารกองรักษาการณ์ขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 20 เมตรสูง 3 ชั้น ซึ่งอาคารนี้ประกอบด้วยกองรักษาการณ์ ห้องอาหาร และที่พักผ่อนของกำลังพลในเขตพระราชวังเดิม ตลอดจนผู้มาพักติดต่อและพักรอการประชุม โดยงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารทหารไทย โดยการก่อสร้างประตูได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2544 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยมีพิธีเปิดประตูกองบัญชาการกองทัพเรือแห่งนี้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กองทัพเรือกทม.ปรับภูมิทัศน์ซุ้มประตูกองทัพเรือขยายถนนพระราชวังเดิมเปิดเส้นจราจรข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 15:11 น.