ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  อธิบดี พด.ร่วมประชุมสมัชชาความร่วมมือดินโลก ร่วมกับ 8 ภูมิภาค

  ไทยรัฐออนไลน์5 มิ.ย. 2563 12:26 น.
  SHARE

  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมสมัชชาความร่วมมือดินโลก (GSP) ยันไทยสนับสนุนการจัดทำแนวทางการวัด จัดทำแผนที่ ติดตาม และรายงานอินทรีย์คาร์บอนในดิน

  เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะประธานสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Partnership: ASP) พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ และนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิ.ย.63 ร่วมกับประธานสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินระดับภูมิภาค 8 ภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยูเรเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ และแปซิฟิก พร้อมด้วย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม และผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกกว่า 250 คน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 

  สำหรับวาระการประชุมในวันที่สองที่สำคัญ ประกอบด้วย 1. แนวทางของหน่วยงานในประเทศต่างๆ ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ GSP โดยนายสถาพร ใจอารีย์ ได้กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยทั้งแบบ in-cash และ in-kind ได้แก่ โครงการ ACMECS โครงการหมอดินล้านช้าง-แม่โขง โครงการ GLOSOLAN การจัดตั้ง CESRA และรางวัลวันดินโลก งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ

  2. การรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการที่ได้ดำเนินการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านดินที่ผ่านมา และแจ้งกำหนดการประชุมวิชาการด้านดินระดับโลกที่สำคัญในปี 2021-2022 ได้แก่ การประชุมด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางดิน การประชุมด้านดินที่ได้รับผลกระทบจากเกลือ และการประชุมด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยประธาน ASP ได้แสดงความชื่นชมความสำเร็จของการจัดประชุมวิชาการในครั้งที่ผ่านมา และขอเสนอให้จัดประชุมออนไลน์ อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ประเทศที่มีงบประมาณจำกัดสามารถเข้าร่วมประชุมได้

   

  3.การพิจารณาร่างแนวทางการวัด จัดทำแผนที่ ติดตาม และรายงานอินทรีย์คาร์บอนในดิน เพื่อติดตามการกักเก็บและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร โดยไทยได้สนับสนุนการจัดทำร่างแนวทางการวัด จัดทำแผนที่ ติดตาม และรายงานอินทรีย์คาร์บอนในดิน และเสนอให้ประเทศสมาชิกพิจารณาการใช้งานแนวทางดังกล่าวตามความสมัครใจ.  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ดินโลกความร่วมมือดินโลกประชุมดินโลกกรมพัฒนาที่ดินความร่วมมือทรัพยากรดินโลกเกษตร

  คุณอาจสนใจข่าวนี้