โบ้ยรัฐผ่อนปรนทำบีทีเอสแน่น (คลิป)

ข่าว

โบ้ยรัฐผ่อนปรนทำบีทีเอสแน่น (คลิป)

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

7 พ.ค. 2563 05:20 น.

บันทึก

คมนาคมออกตัว เฉลิมชัยยํ้าไม่ทิ้งยันช่วยเกษตรกร ตร.ให้รับข้าวฟรี!

ปลัดคมนาคมออกตัวหลังภาพคนแน่นบีทีเอสว่อนโซเชียลเป็นเพราะรัฐบาลผ่อนปรนคนเลยเดินทางเยอะ เตือนขนส่งสาธารณะอย่าละเลยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม รมว.เกษตรฯออกโรงโต้ข่าว ไม่ใส่ใจช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากพิษโควิด พร้อมเปิดไทม์ไลน์ทุกขั้นตอนช่วยเหลือ ยัน 15 พ.ค. ชาวเกษตรชุดแรกได้รับเงินแน่ โฆษกคลังเผย 10 พ.ค.นี้ ปิดรับยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บ เร่ง 6 แสนคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมด่วน “บิ๊กแป๊ะ” จัดโครงการ “รับอาหารฟรีครับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” มอบเงินผู้การจังหวัดทั่วประเทศคนละ 5 หมื่นเป็นเชื้อไปสานต่อภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาทำอาหารแจกชาวบ้านจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย ผู้การเม่น ศปอส. จับหนุ่มจันท์โพสต์ขาย หน้ากากหลอกหมอพยาบาล ส่วนสืบ บก.น.9 จับบิ๊กลอตกักตุนแมสก์ 3.9 แสนชิ้น เครื่องวัดไข้กว่า 1,900 เครื่อง มูลค่า 6 ล้านบาท

ภายหลังรัฐบาลมีมติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 1 เดือน ควบคู่ไปกับการนำมาตรการหลายอย่างออกมาบังคับใช้ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย พร้อมๆกับมาตรการเยียวยาประชาชนลูกจ้างในแต่ละสาขาอาชีพ รวมถึงการคลายล็อกให้ดำเนินกิจกรรม 6 กลุ่ม 6 กิจการ อาทิ ตลาด ร้านขายอาหาร กิจการค้าปลีกค้าส่ง ทั้งซุปเปอร์มาร์เกต กิจกรรมในสวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นการออกกำลังกาย ขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กำหนดเกณฑ์วิธีปฏิบัติให้กับกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเป็นมาตรฐานกลางไว้ ทุกจังหวัดปรับเข้มได้แต่ห้ามน้อยกว่าที่กำหนด ย้ำเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในการปลดล็อกกลุ่มอื่น หากการ์ดตกอาจจะระบาดรอบ 2 หลังผ่อนปรนมา 3 วัน หลายฝ่ายให้ความร่วมมือดี แต่ก็ยังพบความ วุ่นวายในบางกิจกรรม โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส เกิดภาพแชร์ว่อนคนอัดแน่นโบกี้ บริษัทอ้างเหตุขัดข้อง พร้อมขอกำลังเทศกิจช่วยจัดระเบียบการเว้นระยะ

ปลัด คค.อ้างผ่อนปรนทำคนเยอะ

วันที่ 6 พ.ค. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภาพรวมของปริมาณผู้โดยสารที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเดือน มี.ค.63 ถึงปัจจุบัน มีสัดส่วนลดลง 70-80% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาด ทำให้ดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดได้ โดยเว้นที่นั่งและที่ยืน ในการโดยสาร 1-2 เมตร เมื่อมีการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้มีการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น อาจเป็นปัญหาในการจัดการขนส่งสาธารณะให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อของผู้โดยสารในบางระบบการเดินทาง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปฏิบัติมาตรการเพิ่มเติม ยับยั้งการแพร่ระบาด เช่น การสลับ/เหลื่อมเวลาทำงาน การปฏิบัติงานที่บ้าน ควบคู่กับความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ผู้เดินทางสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างทางสังคม วางแผนและเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อให้กระจายความหนาแน่นแออัดในการเดินทางช่วงเร่งด่วนเช้าและเย็น เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ได้โดยเร็วที่สุด

คุยมีมาตรการเข้มสนอง รบ.

นายชัยวัฒน์กล่าวต่อว่า ตั้งแต่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 โดยมีมาตรการที่เข้มงวดขอให้ประชาชนอยู่ในเคหสถาน เดินทางเท่าที่จำเป็น กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดมาตรการต่างๆให้สอดคล้องตามนโยบายดังกล่าว เช่น การคัดกรองผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการในระบบรถสาธารณะ การกำหนดให้ต้องสวมหน้ากากตลอดระยะเวลาการเดินทางในทุกระบบ รวมถึงการจัดเจลแอลกอฮอล์เพื่อบริการประชาชน เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในสถานีและยานพาหนะ ที่สำคัญคือการกำหนดที่นั่ง ที่ยืน การเข้าแถวคอยรับบริการ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ผู้บริการ และประชาชนจนเป็นผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างมาก

ขนส่งสาธารณะอย่าละเลยเว้นระยะ

นายชัยวัฒน์กล่าวอีกด้วยว่า นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วนในการให้ความร่วมมือปฏิบัติงานที่บ้านเพิ่มมากขึ้น กำหนดให้มีการสลับ/เหลื่อมเวลาการทำงาน และเดินทางเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อให้สอดคล้องตามการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจนถึง 31 พ.ค.63 พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งสาธารณะทุกระบบ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ จัดเจ้าหน้าที่บริหารจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในอาคารสถานี ชานชาลา และภายในยานพาหนะอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างรุนแรงภายในประเทศอีก

เฉลิมชัยโต้ไม่ใส่ใจช่วยเกษตรกร

ด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯเปิดเผยถึงกรณีมีข้อท้วงติงผ่านสื่อมวลชน กระทรวงเกษตรฯทำงานล่าช้า ไม่เห็นความสำคัญและใส่ใจช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นั้นไม่เป็นความจริง กระทรวงเกษตรฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน สั่งการเร่งรัดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรอย่างเร็วที่สุด ล่าสุดวันที่ 5 พ.ค. รมว.คลังได้รับหนังสือแจ้งข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่พร้อมได้รับการเยียวยาในกลุ่มแรกจากกระทรวงเกษตรฯแล้ว คาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้โดยเร็ว เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและมีบัญชี ธ.ก.ส. จะได้รับเงินช่วยเหลืองวดแรกกลางเดือน พ.ค. ส่วนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนหรือมีรายชื่อตกหล่น เร่งประชาสัมพันธ์ให้มาลงทะเบียนภายใน 15 พ.ค. เป็นวันสุดท้าย จากนั้นกระทรวงเกษตรฯจะตรวจสอบความถูกต้องอีก 7 วัน ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการจ่ายเงิน คาดว่าจะได้เงินงวดแรกครบหมดภายในสิ้นเดือน พ.ค. ต้องบอกว่า ตนห่วงใยทั้งเกษตรกรและประชาชน สั่งทุกหน่วยงานดูแลห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งระบบจนถึงมือผู้บริโภค รวมถึงการขนส่งกระจายผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้

เปิดไทม์ไลน์ทุกขั้นตอนช่วยเหลือ

รมว.เกษตรฯกล่าวอีกว่า กระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ส่งข้อมูลรายชื่อเกษตรกรให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน วันที่ 12 เม.ย. กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้มีอาชีพเกษตรกรเป็นกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์ ต่อมามีร้องเรียนว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเป็นเกษตรกร วันที่ 18 เม.ย. ได้เรียกประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 21 เม.ย. ให้ตรวจสอบจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อวางกรอบช่วยเหลือกับ ธ.ก.ส. ต่อมา 22 เม.ย. ตนพร้อมด้วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าพบนายกฯ เพื่อหาแนวทางการเยียวยาเกษตรกร

ยันทำงานทุกวันไม่เว้นวันหยุด

นายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่า 23 เม.ย. ทำหนังสือเสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และเลขาธิการ ศสก. เข้าชี้แจงรายละเอียด 28 เม.ย. ครม.มีมติอนุมัติโครงการไม่เกิน 10 ล้านราย 150,000 ล้านบาท 29 เม.ย. มอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯเรียกประชุมตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้ง พืช ปศุสัตว์ ประมง หม่อนไหม ยาง อ้อย ยาสูบ 30 เม.ย. ประชุมสรุปจำนวนเกษตรกร และตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการขึ้นทะเบียน ทั้ง 7 หน่วยงานจาก citizen ID วันที่ 1 พ.ค. ลงนามในหนังสือถึง รมว.คลัง แจ้งข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่พร้อมได้รับการเยียวยาในกลุ่มแรก ล่าสุด 5 พ.ค. รมว.คลังได้รับหนังสือเรียบร้อย จะเห็นได้ว่ากระทรวงเกษตรฯใส่ใจทำงาน ติดต่อประสานงานเป็นการภายในโดยตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

15 พ.ค. โอนเข้า บช.5 พันชุดแรก

ขณะที่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ขณะนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้งหมด 8.3 ล้านคน ได้ส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลผู้ได้รับความช่วยเหลือซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นของรัฐ คาดว่าจะส่งรายชื่อเกษตรกรชุดแรกให้ ธ.ก.ส.ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อโอนเงินให้เกษตรกรผ่านบัญชีธนาคาร เริ่มจ่ายเดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. หากเกษตรกรไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีของธนาคารที่มีอยู่ และขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียน และผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้มาขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค. คาดว่าจะมีอีกกว่า 1 ล้านคน กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดให้สามารถขึ้นทะเบียนกับผู้นำท้องถิ่นหรืออาสาสมัครเกษตรในหมู่บ้าน ไม่จำเป็นต้องไปถึงเกษตรอำเภอ มอบอำนาจกันได้ โดยให้ผู้นำท้องถิ่นรับรองเพื่อรวบรวมส่งรายชื่อไปยังเกษตรอำเภอ

คลังปิดยื่นทบทวนสิทธิ์ 10 พ.ค.

ส่วนมาตรการเยียวยาเงิน 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือนของกระทรวงการคลังนั้น นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าว่า ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรก 4.4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์ 5 ล้านราย และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์และผ่านเกณฑ์ 3.3 ล้านราย ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธ์ิส่วนใหญ่ 11 ล้านราย ภายในวันที่ 8 พ.ค.63 ส่วนที่เหลือประมาณ 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า ส่วนการยื่นทบทวนสิทธิ์นั้นปัจจุบันมีประมาณ 5.4 ล้านราย ในจำนวนนี้ถูกจัดไปเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3.3 ล้านรายแล้ว ดังนั้นกระทรวงการคลังได้กำหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิ์ใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com  ในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.63 เวลา 24.00 น.

เร่ง 6 แสนคนรีบให้ข้อมูลเพิ่ม

โฆษกคลังเผยต่อว่า นอกจากนี้กลุ่มที่รัฐขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมประมาณ 6.5 ล้านราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  อีกประมาณ 600,000 ราย อยากจะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยา 5,000 บาท อย่างรวดเร็ว ส่วนกรณีพบข้อความว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธ์ิ” ในกรณีนี้โปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธ์ิซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว

ช่วยป้าบุกคลังขอทบทวนสิทธิ์

ส่วนกรณีที่นางทองสา ดาหา อายุ 64 ปี ที่ไปบุกกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ร่ำไห้ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท วันเดียวกัน ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นอภ.ทรายทองวัฒนา เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหาทางช่วยเหลือนางทองสา ทั้งนี้ นายศรุต ประชุมรักษ์ อายุ 34 ปี ผญบ.หมู่ 13 ต.ทุ่งทราย เผยว่า ครอบครัวป้าทองสาไปอยู่กรุงเทพฯ เกือบ 10 ปีแล้ว ทำงานรับจ้างทั่วไป ส่วนสามีขายลูกชิ้น มีลูก 4 คน ลูกสาวคนโตมีสามีเป็นชาวต่างชาติ ปลูกบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นอยู่ในหมู่บ้าน แต่ปิดไว้ไม่มีคนอยู่ ป้าทองสาจะกลับมาเพียงปีละ 1 ครั้ง ด้านนางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดกำแพงเพชร เผยว่า นางทองสาลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5 พันบาท แต่กดยกเลิกเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยา อาจไม่ทราบข้อมูลมาก่อนว่ามีการทบทวนสิทธิ์การเยียวยา ทั้งนี้ ได้โทรศัพท์พูดคุยกับนางทองสาเพื่อสอบถามข้อมูล และอธิบายขั้นตอนการรับเงินเยียวยา พร้อมช่วยเหลือในการขอทบทวนสิทธิ์ให้กับนางทองสาเป็นที่เรียบร้อย

พม.เดินหน้าดูแลคนไร้บ้าน

ด้านนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า พม.ดำเนินการตามมาตรการต่างๆไปแล้ว อาทิ ลดค่าเช่าบ้านมั่นคงของการเคหะแห่งชาติ ลดดอกเบี้ยเป็นพิเศษ 0.125 โรงรับจำนำของรัฐ รวมถึงขยายเวลาไถ่ถอนออกไป นอกจากนี้ การดูแลคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะที่ผ่านมา พยายามชักชวนให้มาอยู่ในสถานที่ดูแลของกระทรวง ในส่วนของ กทม. มีเข้ามาอยู่ในการดูแลประมาณ 200 คน และต่างจังหวัดอีก 400-500 คน แต่ยังมีกลุ่มที่สะดวกจะอยู่ข้างนอก ได้แจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ อาหาร และให้ความรู้ในการดูแลตัวเองช่วยให้คนกลุ่มนี้ปลอดภัย

ไลฟ์สวดมนต์เป็นนิวนอร์มอล

ที่วัดระฆังโฆสิตาราม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ว่า ได้มอบเงินสนับสนุนโรงทานฯจำนวนหนึ่ง รวมทั้งมอบข้าวสาร พร้อมทั้งหน้ากากอนามัย 250 ชุด นอกจากนี้ยังได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้าที่พระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา ในปีนี้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้ทุกวัดงดจัดทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมที่เป็นกิจของสงฆ์ หากประชาชนเข้ามาทำบุญตามปกติสามารถทำได้ แต่ขอให้วัดงดเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมต่างๆในวัด ทำให้กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้มีหลายวัดเชิญชวนให้ ประชาชนร่วมสวดมนต์ผ่านทางการถ่ายทอดสดในเฟซบุ๊ก เช่นที่วัดบวรนิเวศวิหาร ถือว่าเป็นนิวนอร์มอล (New Normal) หรือความปกติในรูปแบบใหม่ ของการร่วมทำบุญอีกรูปแบบหนึ่ง

แนะคนใจบุญใช้วัดแจกของ

นายเทวัญกล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมในการตั้งโรงทานของหลายๆวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการจัดระบบคัดกรองอย่างดี อยากให้ภาคเอกชนที่ต้องการจะแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่เดือดร้อน ประสานมาแจกที่วัด เพราะวัดมีความพร้อมทั้งสถานที่ และระบบการจัดการที่ดี ส่วนวัดที่ต้องเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกไปทำบุญได้นั้น สั่งการให้ พศ.สำรวจข้อมูลวัดทั่วประเทศแล้ว เพื่อให้สรุปเสนอมาที่รัฐบาลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป โดย พศ. ต้องสำรวจวัดทั่วประเทศ ต้องใช้เวลานาน อย่างไรก็ตามคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อมูลจากทาง พศ.

ชี้เดินใส่แมสก์ออกกำลังกายดีที่สุด

ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ชี้แจงถึงความสับสนเกี่ยวกับการออกกำลังกายใน สวนสาธารณะ ที่กรมอนามัยเตือนว่าการสวมใส่หน้ากากวิ่งเป็นอันตราย แต่ กทม.บังคับว่าต้องสวมหน้ากาก ว่า ตอนนี้การออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือการเดินโดยสวมหน้ากากอนามัย การสวมหน้ากากวิ่งอาจทำให้อากาศเข้าสู่ร่างกายไม่เพียงพอ กรมอนามัยไม่แนะนำให้ใส่หน้ากากวิ่ง หรือถ้าต้องวิ่งต้องดูว่าด้านหลังในระยะ 10 เมตรไม่มีคนอยู่ข้างหลัง เพราะหากอยู่ใกล้เกิน 10 เมตร อาจทำให้ได้รับละอองฝอยจากผู้ที่วิ่งอยู่ข้างหน้า ย้ำว่าอย่าวิ่งเลย การเดินครึ่งชั่วโมงก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วได้

เวียนเทียนวัดเบญจมฯเหงา

บรรยากาศเวียนเทียน ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อค่ำวันที่ 6 พ.ค. วันวิสาขบูชาในปีนี้เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพียงไม่กี่คน นายประเสริฐ วันสุขประเสริฐ อายุ 62 ปี หนึ่งในผู้มาเวียนเทียนเผยว่า ตนและครอบครัวเดินทางมาจากบ้านย่านราชพฤกษ์ มาเวียนเทียนที่วัดนี้เป็นประจำทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ก่อนหน้าจะมาได้โทรศัพท์มาถามกับทางวัดว่าจัดกิจกรรมหรือไม่ ทางวัดบอกว่าจะมาเวียนเทียนก็ได้ไม่ได้ห้าม แต่วัดไม่ได้จัดกิจกรรมเหมือนเช่นเคยและจะปิดในเวลา 19.00 น.ได้พาครอบครัวมาร่วมเวียนเทียนที่วัดนี้ เพราะลูกชายเคยบวชเรียนอยู่ที่นี่

ตร.ผุด “โครงการรับอาหารฟรีครับ”

ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานอเนกประสงค์ของรัฐบาล พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผบ.ตร. และโฆษก ตร.ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) เปิดเผยหลังออกตรวจการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศว่า มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน การเลิกจ้าง บางส่วนมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็ว และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ตระหนักถึงนโยบายสำคัญดังกล่าวของรัฐบาล ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อน บางส่วนขาดแคลนอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ได้ริเริ่มโครงการ “รับอาหารฟรีครับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดยสั่งการไปยังตำรวจทุกจังหวัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

มอบก่อน 5 หมื่น บ. ให้ผู้การ จว.

พล.ต.ท.ปิยะกล่าวว่า ผบ.ตร.ได้กำชับในการดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการตั้งเป็นโรงทานในพื้นที่เหมาะสม เข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนได้โดยง่าย เพื่อแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับการขับเคลื่อนโครงการ พล.ต.อ.จักรทิพย์ได้มอบเงินริเริ่มให้กับหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยละ 50,000 บาท ทั้งนี้ ทุกหน่วยจะไปสานต่อโครงการในพื้นที่ของตนเอง โดยแสวงหาความร่วมมือกับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมตามกำลังศรัทธา และเริ่ม kick off แจกจ่ายอาหารเย็นให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมกันทั่วประเทศ หลังจากวันนี้ทุกสถานีตำรวจจะไปสานต่อกิจกรรมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ ดำเนินการในลักษณะนี้ต่อเนื่อง จนกว่าประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

อยากร่วมบริจาคติดต่อ สน.ท้องที่

โฆษก ตร.เผยต่อว่า นอกจากนี้ ผบ.ตร.ยังกำชับการแจกจ่ายอาหารและสิ่งของ จะต้องดำเนินการโดยเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย อาทิ มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสม การตรวจวัดไข้ การบริการล้างมือโดยแอลกอฮอล์ และขอประชาสัมพันธ์ไปยังภาคประชาสังคมต่างๆ ตำรวจจะไม่บังคับหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน พี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อน ต้องการรับอาหารสิ่งของต่างๆ ขอให้ติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานตำรวจในพื้นที่ ส่วนประชาชนที่มีจิตศรัทธาจะร่วมโครงการติดต่อได้โดยตรงที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องการแจ้งเหตุหรือเบาะแส เพื่อให้ตำรวจดำเนินการ ติดต่อได้ที่โทรศัพท์สายด่วน 191, 1599 หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Police I lert u ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มีชุดดีลิเวอรีถึงมือชาวบ้าน

ขณะที่ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครอบคลุมทุกพื้นที่ กทม. และทั่วประเทศ ว่า ผบ.ตร.กำชับให้ตำรวจทุกนาย อยู่เคียงข้างประชาชนในยามลำบาก ไม่ทอดทิ้ง ประชาชน โดยนำอาหาร ของแห้งสำหรับการอุปโภค บริโภคแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง โดยการตั้งเป็นจุดรับมอบสิ่งของ และจัดชุดดีลิเวอรีนำสิ่งของส่งถึงบ้านของประชาชน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนในห้วงการแพร่ระบาด

ภ.1 ปล่อยแถวรถแจกอาหารฟรี

ที่ลานทะเลสาบ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อเวลา 15.00 น. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 และนางนฤมล บัวรับพร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รอง ผบช.ภ.1 และ กต.ตร.จ.นนทบุรี ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย รถตู้ 107 คัน และรถสายตรวจประชาสัมพันธ์ “ตำรวจมาแล้ว” 40 คัน รวม 147 คัน โดย ผบ.ตร.ได้มอบเงินให้กับโครงการนี้แต่ละจังหวัด จังหวัดละ 50,000 บาท ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้าน ตร. จังหวัดละ 20,000 บาท ผบช.ภ.1 จังหวัดละ 20,000 บาท ผบก.ภ.จ. จังหวัดละ 10,000 บาท กต.ตร.จ.นนทบุรี พร้อมที่ปรึกษา มอบเงินสนับสนุนอีก 270,000 บาท

แห่รับเงินเสี่ยโป้แจก 1 ล. วันเกิด

ส่วนการแจกจ่ายอาหารในส่วนของเอกชน ช่วงสายวันเดียวกัน ที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. นายอภิรักษ์ ชัชอานนท์ หรือเสี่ยโป้ อายุ 28 ปี พร้อมนางบานเย็น ชาญนรา ผู้เป็นแม่ และทีมงาน นำเงินมาแจกให้ประชาชนคนละ 500 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนายอภิรักษ์ กำหนดจำนวนคนไว้ที่ 1,000 คน แต่มีประชาชนกว่า 2 พันคน มารอคิวตั้งแต่เวลา 04.00 น. เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง ได้จัดระเบียบในลานกว้างใต้โดมบริเวณกลางโรงเรียน จัดเก้าอี้ไว้สำหรับกลุ่มแรก และนั่งพื้นโดยเว้นระยะห่างกัน 1.5 เมตร ภายในโดมนี้สามารถจุคนได้ 500 คน ส่วนที่เหลือหางแถวยาวออกไปริมถนนนอกโรงเรียนแล้ว เนื่องจากมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทำให้ทีมงานของเสี่ยโป้เพิ่มยอดบริจาคให้เป็น 2,000 คน รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท

ลิเกขายทุเรียนสู้โควิด

หน้าบ้านเลขที่ 74/7 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 12 หมู่ 1 ถนนโพธิ์พระยาท่าเรือ ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง เจ้าของบ้านชื่อนายวัชระ นักดนตรี อายุ 38 ปี แต่งลิเกโชว์ลีลาควงมีดปอกทุเรียนขายให้ลูกค้า เป็นจุดสนใจ ผู้สัญจรไปมาแวะอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง โดยนายวัชระเปิดเผยว่า เป็นดาวร้ายลิเกคณะเฉลิมชัย มาลัยนาค ใช้ชื่อการแสดง “เจ ธนกร พรภิรมณ์” ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 งานแสดงลิเกถูกยกเลิกทั้งหมด ทำให้ขาดรายได้ เลยหันมาตั้งแผงขายทุเรียนที่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าจดเย็น ร้องลิเกโชว์ลีลาควงมีดสร้างความฮือฮาแก่ชาวบ้านที่ผ่านไปมาแวะอุดหนุนไม่ขาดสาย เพราะนอกจากจะได้ชมลีลาลิเกยังได้ลิ้มชิมรสทุเรียนหวานหอมนุ่ม จนต้องติดใจแวะมาซื้ออีก

จับหนุ่มโพสต์ตุ๋นขายแมสก์

ขณะที่การจับการกักตุนแมสก์ หลอกลวงขายแมสก์ ยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยวันเดียวกัน พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส. ในฐานะคณะทำงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) แถลงผลจับกุม นายพงษ์พันธ์ อานามวงษ์ อายุ 25 ปี ชาว จ.จันทบุรี ตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่ 5 พ.ค.63 ในความผิดฐาน “ฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” จับกุมได้ที่หน้า Belle Grand พระราม 9 ซอย 3 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หลังมีกลุ่มผู้เสียหายกว่า 50 ราย เข้าร้องเรียนกับ ศปอส.ตร. ส่วนหนึ่งเป็นหมอและพยาบาล มีความจำเป็นใช้หน้ากากอนามัยไปปฏิบัติหน้าที่ มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท

หมอพยาบาลหลายคนเป็นเหยื่อ

พล.ต.ต.พันธนะกล่าวว่า กลุ่มผู้เสียหายส่วนหนึ่งเป็นหมอและพยาบาล กว่า 20 ราย สั่งซื้อหน้ากากอนามัยจากบัญชีเฟซบุ๊กกว่า 10 รายการ อาทิ Phongphan Anamwong, Phongphan, Chom Domon, Domon, ข้าวสารคัด, ชัวแน่นอน ทั้งหมดเป็นของนายพงษ์พันธ์ มีการใช้รูปภาพหน้ากากอนามัยยี่ห้อ N95 1870 พลัส ขายในราคาชิ้นละ 140 บาท กล่องละ 2,800 บาท จำนวน 4 กล่อง กล่องละ 20 ชิ้น เมื่อมีผู้สนใจสั่งซื้อชำระเงินแล้วกลับไม่ได้สินค้า ส่งสินค้าไม่ครบจำนวน และได้สินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง เมื่อผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าถูกหลอกลวงจากบัญชีเฟซบุ๊กใด นายพงษ์พันธ์จะปิดและเลิกใช้บัญชีเฟซบุ๊กนั้น แล้วสร้างบัญชีใหม่มาหลอกขาย ใช้วิธีหลอกลวงแบบเดิมเรื่อยๆ ชั้นจับกุมนายพงษ์พันธ์ ให้การรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ และให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ทำในลักษณะนี้มาตั้งแต่ 10 มี.ค.ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติม

จับแมสก์ 4 แสนชิ้น มูลค่า 6 ล.

วันเดียวกัน ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.9 สั่งการ พ.ต.อ.ณกฤช บุญศักดิ์ ผกก.สส.บก.น.9 พ.ต.ท.วิเชียร เพชรเสนา รอง ผกก.สส.บก.น.9 พ.ต.ท.นัยพินิจ รัฐธรรม สว.กก.สส.บก.น.9 ร.ต.อ.พันธุ์ธัช สมบูรณ์รัตนะ รอง สว.กก.สส.บก.น.9 จับกุมนายอธิป ขวัญบุญ อายุ 23 ปี ข้อหานำเข้าและครอบครองหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมฯ และเสพสารเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย หลังขยายผลจับกุมขายหน้ากากอนามัยเกินราคาในพื้นที่บางขุนเทียน จับกุมได้ที่บ้านเลขที่ 99/73-74 หมู่บ้านกลางเมืองสาทร-ตากสิน 2 ซอย 6 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. พร้อมหน้ากากอนามัยหลายยี่ห้อบรรจุอยู่ในกล่องรวม 397,520 ชิ้น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ชนิดอินฟราเรด 960 เครื่อง ชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 1,975 ชิ้น มูลค่ารวม 6 ล้านบาท สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า รับสินค้าดังกล่าวจากนายทุนคนหนึ่งจากนั้นนำสินค้ามาเก็บไว้ที่บ้าน และยอมรับว่าเสพยาไอซ์ นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางขุนเทียน ดำเนินคดี

เปิดถนนรอยต่อตรัง–นครศรีฯ

ส่วนบรรยากาศในต่างจังหวัดหลังรัฐบาลมีคำสั่งผ่อนปรนระยะที่ 1 โดยที่ จ.ตรัง ภายหลังจังหวัดออกคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกในพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. โดยเฉพาะถนนสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลต่างๆใน 3 อำเภอ คือ อ.วังวิเศษ อ.ห้วยยอด และ อ.รัษฎา จ.ตรัง กับ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ใช้ท่อระบายน้ำขนาดใหญ่มาวางขวางถนนไม่ให้คนไปมาหาสู่กัน สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่ไปกรีดยาง ทำสวนปาล์ม ไปทำงานที่อยู่ในพื้นที่รอยต่อ 2 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง กับ ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ล่าสุดนายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.นครศรีธรรมราช นำคณะร่วมกับนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ไปตรวจจุดรอยต่อถนน 2 จังหวัด พบชาวบ้านเดือดร้อนหนักจริง ขณะเดียวกันรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการมายัง นอภ.ห้วยยอด ให้เปิดถนนได้แล้วจึงประสานรถแบ็กโฮมารื้อถอนท่อซีเมนต์ที่ปิดขวางถนนออก เพื่อให้ประชาชน 2 จังหวัดสัญจรไปมาได้ตามปกติ แต่ยังคงมีด่านตรวจเข้มเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด

มาเลย์เปิดด่านปาดังฯส่งออกโล่ง

ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยกรณีที่ได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ว่า ได้ไปประชุมร่วมกับด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 เม.ย.น่ายินดีว่า รัฐบาลมาเลเซียแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ทราบว่า รัฐบาลมาเลเซียตัดสินใจ อนุญาตให้ไทยสามารถขนส่งสินค้าทุกประเภทผ่านแดนเพื่อการส่งออกด้วยวิธีขนส่งทางรถไปขึ้นระบบรางของมาเลเซีย ผ่านด่านปาดังเบซาร์ได้แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. เรื่องนี้เป็นผลดีกับการส่งออกเพราะขณะนี้ส่งออกสินค้าไปมาเลเซียได้โดยผ่านด่านสะเดาเป็นหลัก การจราจรติดขัดมากนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด ตรวจเข้มทั้งคนและสินค้า

อย่าพลาด! เช็คราคาและโปรโมชั่นก่อนช้อปทุกครั้ง >>> คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

สาว19 ถูกรุ่นพี่ ทำร้าย กล้อนผม-แก้ผ้าถ่ายคลิป
04:25

สาว19 ถูกรุ่นพี่ ทำร้าย กล้อนผม-แก้ผ้าถ่ายคลิป

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 23:09 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์