ไลฟ์สไตล์
100 year

"เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น" มุ่งมั่นร่วมพัฒนาการศึกษาและเยาวชนไทย

ไทยรัฐออนไลน์6 มี.ค. 2563 16:51 น.
SHARE

บริษัท เจริญปัญญาฯ มุ่งมั่นเดินหน้าร่วมเป็นกำลังสำคัญพัฒนาระบบการศึกษาและบ่มเพาะเยาวชนไทยให้มีความรู้และทักษะชีวิตผ่านสื่อการเรียนการสอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จํากัด มุ่งมั่นเดินหน้าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาและบ่มเพาะเยาวชนให้มีความรู้และทักษะชีวิต โดยบริษัท เจริญปัญญาฯ ก่อตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจหลักเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาและบ่มเพาะเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะชีวิตสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาวะ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและดูแลคนรอบข้างในสังคมได้ โดยรวบรวมนักวิชาการและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ไทยและต่างประเทศ อาทิ คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มีเจตคติเดียวกันในการยกระดับการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพและทันต่อสังคมโลกอยู่เสมอ มาร่วมกันประพันธ์หนังสือ สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และอาชีวศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะการเอาตัวรอดในสังคม

ข่าวแนะนำ

ปัจจุบันบริษัท เจริญปัญญาฯ มุ่งสร้างสรรค์หนังสือและสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งตามระดับ การศึกษา คือ ชุดหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์แบบบูรณาการ บัตรภาพและบัตรคํา ชุดหนังสือ The Fun world of Phonics และหนังสือนิทานพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับระดับอนุบาล แบบฝึกหัดเสริมทักษะระดับ ประถมศึกษา และหนังสือเรียนระดับอาชีวศึกษา โดยทํางานตามกระบวนการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ บริษัท เจริญปัญญาฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของครูและผู้เรียนในด้าน Coding PLC และ Steam โดยคัดสรรสื่อการเรียนรู้ที่กําลังเป็นที่นิยมในสังคมโลก อาทิ หุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ มาเป็นสื่อสร้างความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์เขาด้วยกัน เพื่อนําไปประยุกต์ใช์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา บริษัท เจริญปัญญาฯ ได้นําระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) มาสร้างประโยชน์ให้กับครูและผู้เรียน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และได้พัฒนาความรู้ด้านทฤษฎีควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ชีวิต และนําระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) มาเป็นทางเลือกใหม่ เพื่อชักชวนให้เยาวชนไทยใส่ใจกับการอ่านหนังสือตลอดจนเป็นกลยุทธ์ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนผ่านหนังสือได้ง่ายและรวดเร็วอีกด้วย นอกจากนี้ยังให้บริการอบรมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแก่ครูผู้สอน ตามหัวข้อต่างๆ อันจะส่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยเทคนิคการสอนที่ดี ควบคู่กับความรู้ที่ทันสมัย ตามกระแสสังคมโลก

ในอนาคตบริษัท เจริญปัญญาฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์หนังสือที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนสื่อ การเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะความสามารถของเยาวชนไทย และจะร่วมเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพและทัดเทียมกับสังคมโลกต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเยาวชนสื่อการเรียนการสอนหนังสือเจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่นข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10:32 น.