ข่าว
100 year

สารพัดปัญหา ฝุ่น ค่าครองชีพสูง ของแพง ไม่มีเงิน กดดันคนไทย

ไทยรัฐออนไลน์23 ก.พ. 2563 15:02 น.
SHARE

สวนดุสิตโพล เผยคนไทยทุกข์ด้านเศรษฐกิจ ทั้งค่าครองชีพสูง ของแพง ไม่มีเงินใช้ แนะรัฐคุมราคาสินค้า ส่วนเรื่องการเมือง มองรัฐบาลบริหารล่าช้า มีความกดดันด้านสุขภาพ จากปัญหาฝุ่น พีเอ็ม 2.5

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,161 คน กรณี “ความกดดัน” และ “ทางออก” ของประชาชน ณ วันนี้ จากปัจจัยสำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้นหรือแย่ลง และส่งผลต่อความสุข หรือความทุกข์ของประชาชน แต่ถ้าสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่ง ประเทศยังคงประสบปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสังคมต่างๆ ย่อมก่อให้เกิดการทับถมและสร้างความกดดันให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ความกดดันทางด้าน “เศรษฐกิจ” ของประชาชน พบว่า อันดับ 1 ค่าครองชีพสูง สินค้าแพง ไม่มีเงินใช้จ่าย 63.97% ซึ่งทางออก/วิธีแก้ เสนอให้รัฐมีมาตรการควบคุมราคาสินค้า จำหน่ายสินค้าราคาถูก และประชาชนต้องใช้จ่ายประหยัด วางแผนรายรับ-รายจ่าย ฯลฯ โดยตัวช่วยที่คาดหวัง พึ่งตัวเอง 55.91% รัฐบาล 24.02% กระทรวงพาณิชย์ 20.07%

ส่วนความกดดันทางด้าน “การเมือง” พบว่าอันดับ 1 การบริหารบ้านเมือง การดำเนินงานของรัฐบาลล่าช้า 48.11% ซึ่งทางออก/วิธีแก้ โดยแต่ละกระทรวงต้องเร่งทำผลงาน ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการเร่งด่วน มีนโยบายที่ดี แก้ปัญหารวดเร็ว ฯลฯ ขณะที่ตัวช่วยที่คาดหวัง ประชาชน 45.56% นายกรัฐมนตรี 34.44% รัฐบาล 20.00%

ด้านความกดดัน “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” พบว่าอันดับ 1 การใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ฆ่ากัน 63.35% ซึ่งทางออก/วิธีแก้ ต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด รัดกุม เพิ่มบทลงโทษรุนแรง ครอบครัวให้ความรักดูแลเอาใจใส่ ช่วยกันสอดส่อง ฯลฯ และตัวช่วยที่คาดหวัง พึ่งตัวเอง 47.79% ตำรวจ/ทหาร 31.86% กระทรวงยุติธรรม/มหาดไทย 20.35%

นอกจากนี้ความกดดันทางด้าน “สุขภาพอนามัย” พบว่าอันดับ 1 สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 60.80% โดยทางออก/วิธีแก้ ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นจำนวนมาก จับรถที่มีควันดำ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และตัวช่วยที่คาดหวัง พึ่งตัวเอง 38.92% รัฐบาล 34.73% แพทย์และพยาบาล 26.35%

ขณะที่ความกดดันทางด้านอื่นๆ ของประชาชน พบว่าอันดับ 1 ปัญหารถติด การใช้รถใช้ถนน 44.64% โดยทางออก/วิธีแก้ควบคุมจำนวนรถบนท้องถนน พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ค่าโดยสารไม่แพง บริการดี ฯลฯ ส่วนตัวช่วยที่คาดหวัง นายกรัฐมนตรี 41.67% ประชาชน 33.33% กระทรวงคมนาคม/กรมการขนส่ง 25.00%.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาค่าครองชีพคนไทยกดดันของแพงฝุ่นสวนดุสิตโพลผลงานรัฐบาลPM 2.5ปัญหาเศรษฐกิจข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้