คำถามคาใจ คนไทยรายแรกติดเชื้อไวรัสโคโรนาไปแล้ว ทำไมระงับวีซ่าคนจีนไม่ได้

ข่าว

คำถามคาใจ คนไทยรายแรกติดเชื้อไวรัสโคโรนาไปแล้ว ทำไมระงับวีซ่าคนจีนไม่ได้

ไทยรัฐออนไลน์

1 ก.พ. 2563 16:46 น.

เมื่อองค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นภาวะฉุกเฉินระดับประเทศ แต่เมื่อดูการทำงานของรัฐบาลไทย หลายฝ่ายมองว่าน่าจะมีมาตรการที่ชัดเจนมากกว่านี้ ยิ่งปรากฏคนขับแท็กซี่ชาวไทย ติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่รับมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถือเป็นคนไทยรายแรกที่ติดเชื้อในประเทศ จากคนสู่คน

กลับกันประเทศต่างๆ ได้ออกมาตรการอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ "ไวรัสโคโรนา" ไม่ให้ประชากรในประเทศติดเชื้อ ตามหลักการ "ประชาชนต้องมาก่อน" ในขณะที่ไทยเตรียมจะยกเลิก "Visa On Arrival" จำกัดนักท่องเที่ยวจีน เพื่อสร้างความอุ่นใจ สบายใจ ให้กับคนไทย แต่ได้เปลี่ยนมาตรการให้คนที่จะเดินทางเข้ามา ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา หากใช้มาตรการเข้มกับคนจีนในการจำกัดการเข้าเมือง เกรงว่าอาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 • สิงคโปร์ เป็นชาติแรกในอาเซียนประกาศห้ามคนจากประเทศจีน รวมถึงชาวต่างชาติเคยเดินทางไปประเทศจีนในช่วงเวลา 14 วันที่ผ่านมา เข้าสิงคโปร์ โดยสั่งระงับการออกวีซ่าทันที มีผลคืนวันที่ 1 ก.พ. เวลา 23.59 น. แม้ว่าประเทศจีน เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ก็ตาม

 • มาเลเซียแถลงระงับการออกวีซ่าให้กับชาวจีนจากเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย เป็นการชั่วคราว โดยมีผลทันที และจะยกเลิกคำสั่งเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่ชาวมาเลเซีย รวบรวมรายชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org เรียกร้องให้รัฐบาลห้ามคนจีนเข้าประเทศ

 • เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ สั่งระงับการออกวีซ่ากับชาวจีนทั้งหมด เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อชะลอการเดินทางเข้าประเทศ แต่ยังไม่ถือเป็นคำสั่งห้ามชาวจีนเข้าประเทศ เนื่องจากมีชาวจีนที่ขอวีซ่าไว้ก่อนแล้ว ยังคงเดินทางเข้าฟิลิปปินส์ตามปกติ

 • ทางการลาวออกหนังสือปิดด่านสากลสามเหลี่ยมทองคำ และด่านบ้านมอม ห้ามคนสัญชาติจีนและพม่า เดินทางเข้าออกผ่านด่านทั้ง 2 แห่งชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในสปป.ลาว

 • ชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ออกมาตรการห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เคยอยู่มณฑลหูเป่ย 14 วันก่อนเข้าญี่ปุ่น และถือพาสปอร์ตออกโดยมณฑลหูเป่ยเข้าญี่ปุ่น มีผลเที่ยงคืนวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมา เพื่อสกัดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
 • หลังเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลฮ่องกงปิดพรมแดนที่เชื่อมต่อกับจีนแผ่นดินใหญ่เป็นบางจุด ในเขตเกาลูนตะวันตก, ฮุงฮอม, ชาเทาก๊ก และหมานคัมตู้ รวมทั้งงดออกวีซ่าส่วนบุคคลให้แก่นักท่องเที่ยวจากจีน เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

 • รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศ ห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากจีนช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เข้าประเทศ มีผลบังคับใช้วันที่ 2 ก.พ.เวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 05.00 น.วันที่ 3 ก.พ. ตามเวลาในไทย

 • เกาหลีเหนือประสานบริษัททัวร์ สั่งปิดพรมแดนห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศ ตั้งแต่วันพุธที่ 22 ม.ค. จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในจีน และจะดำเนินการจนกว่าจะสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาได้แล้ว

"รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย" อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวกับ “ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์” ว่า จากกรณีคนขับแท็กซี่ติดเชื้อ "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" จากคนสู่คนรายแรกในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการคัดกรองที่สนามบินเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอกับการคัดกรองนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหรือจากประเทศอื่นๆ เพราะในขณะนี้เชื้อไวรัสได้แพร่ไปในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อรัฐบาลไทยไม่ระงับการออกวีซ่านักท่องเที่ยวจีน ควรบริหารจัดการให้ดีกว่านี้ อาจจำกัดโควตาในการเข้า-ออกประเทศว่าแต่ละสัปดาห์ควรเป็นจำนวนเท่าไร และกำหนดโซนในการทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวจีน โดยนำโปรแกรมทัวร์มาวิเคราะห์ จัดให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตคนไทย

"ควรมีบิ๊กดาต้า นำข้อมูลมาประเมินวิเคราะห์ว่านักท่องเที่ยวจีนจะไปที่ไหน อย่างไร ไม่ให้เกี่ยวข้องกับวิถีคนไทยให้มากนัก อย่างรถโดยสารขนส่งมวลชน ต้องห้ามนักท่องเที่ยวใช้บริการ ดังนั้นการบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องสำคัญ จะปล่อยให้คนจีนเข้ามาไทยอย่างอิสรเสรีไม่ได้ สุดท้ายเมื่อไม่สามารถจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวได้เลย ไม่สามารถระงับวีซ่าเหมือนหลายประเทศที่ทำกันแล้ว อย่างสิงคโปร์ที่มีความใกล้ชิดทางชาติพันธุ์กับจีนแนบแน่น ยังระงับวีซ่าได้ จึงเป็นคำถามที่น่าคิดว่าทำไมไทยทำไม่ได้ แต่อย่างน้อยที่สุดแม้ไม่ระงับวีซ่า ก็ควรมีมาตรการที่ดีกว่านี้"

สำหรับการระงับวีซ่าชาวจีน ยอมรับจะกระทบต่อเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่หากทำความเข้าใจกับจีน เนื่องจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เป็นภาวะฉุกเฉินระดับประเทศ เชื่อว่าจีนเข้าใจ หรือให้เฉพาะนักธุรกิจจีนผ่านเข้า-ออกประเทศไทยเป็นกรณีๆ ก็สามารถทำได้.

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  "บิ๊กตู่" เมิน แลนด์สไลด์ ”ชัชชาติ” ฉุนสื่อ ยัน ไม่เกี่ยวเรตติ้งรัฐบาล
  03:31

  "บิ๊กตู่" เมิน แลนด์สไลด์ ”ชัชชาติ” ฉุนสื่อ ยัน ไม่เกี่ยวเรตติ้งรัฐบาล

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:26 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์