ข่าว
100 year

'ธรรมนัส-ยุทธนา' จับมือนำที่ดินราชการ สร้าง ศก.ชุมชน-สังคมเข้มแข็ง

ไทยรัฐออนไลน์22 ม.ค. 2563 17:01 น.
SHARE

"ธรรมนัส-ยุทธนา" จับมือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หารือในความร่วมมือตกลงร่วมกันนำที่ดินทางราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม เพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อประชาชนต่อไป

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ร่วมแถลงข่าว ซึ่งความร่วมมือกันในวันนี้ เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการนำที่ดินของราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

โดยทั้ง 3 ฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งในระดับชุมชนและสังคมด้วย ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อประชาชนต่อไป

ด้านนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เผยว่า การร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงเกษตรฯ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เดินหน้านำที่ดินของทางราชการไปใช้ประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน จึงเกิดความร่วมมือในวันนี้เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการนำที่ดินของราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

"เมื่อรัฐจัดสรรที่ดินของราชการโดยสร้างประโยชน์ในที่ดินนั้นให้แก่ประชาชนแล้ว ประชาชนสามารถใช้การประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ทำการเกษตรกรรม หรือประกอบกิจการต่างๆ ในที่ดินรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะเป็นส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินขอรัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย" อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ที่ดินที่ดินราชการธรรมนัส พรหมเผ่ากรมธนารักษ์ชุมชนเข้มแข็งข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้