ข่าว
100 year

ปลัด อว.เปิดงาน ติดอาวุธ นศ.มุ่งสู่อาเซียน เน้นวิจัยร่วม-เพิ่มภาวะผู้นำ

ไทยรัฐออนไลน์21 ม.ค. 2563 15:45 น.
SHARE

ปลัด อว.เปิดงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ ระดมความคิด "การพัฒนาด้านวิชาการระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน" ขานรับแนวคิดตั้ง 3 สถาบัน มุ่งติวเข้มพัฒนาคุณภาพลูกศิษย์ ชูทำวิจัยร่วมต่างชาติ เพิ่มภาวะผู้นำ ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน

ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวในงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2020 จัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาทางด้านวิชาการระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน นักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน อิตาลี ญี่ปุ่น และประเทศใกล้เคียง 9 ท่าน เข้าร่วมการประชุม ว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการตอกย้ำว่า ความคิดของ ม.เกริก มาถูกทางแล้วที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการวิจัย ซึ่งการวิจัยจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นในการเรียนการสอน และยังสามารถนำไปสู่แนวความคิดใหม่ๆ ที่เราเรียกว่า นวัตกรรม เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนการสอนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมของลูกศิษย์ของเรา ทั้งบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตให้พร้อมที่จะทำการวิจัยร่วมกับคนอื่น ประเทศอื่น หรือภูมิภาคอื่น ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง "สถาบันวิจัยไทย-ไชน่า อาเซียน" ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการทำวิจัยร่วมกันแบบองค์รวม นอกจากจะรองรับนโยบายของกระทรวงแล้ว ยังเป็นการรองรับนโยบายระหว่างประเทศที่เราจะต้องทำงานวิจัยร่วมกันด้วย

ศ.ดร.นพ.กระแส กล่าวว่า นอกจากนักศึกษาใหม่จากจีนที่เข้ามาเรียนในประเทศไทย รวมทั้งที่ ม.เกริก มีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่างๆ จากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย อเมริกา ออสเตรเลีย หลายแห่ง คิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของเรา ในการเป็นตัวอย่างการส่งเสริมการเรียนรู้ และการวิจัย แทนที่เราจะมาพูดว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การเรียนการสอน หรือมหาวิทยาลัยต้องล่มสลาย ซึ่งจะทำให้ไม่สบายใจกัน แต่ถ้าเราคิดว่าจะสร้างคนให้มีภาวะผู้นำ สามารถใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ก็เป็นสิ่งจำเป็น โดยทาง ม.เกริก ได้ตั้ง “สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ” ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ ซึ่งภาวะผู้นำ ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แม้จะจบปริญญาระดับเท่าเทียมกัน แต่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เท่ากัน เพราะมีภาวะผู้นำไม่เท่ากัน จึงอยากจะเห็นการพัฒนาภาวะผู้นำไปพร้อมกับการเรียนรู้

อธิการบดี ม.เกริก กล่าวอีกว่า จีนถือว่าเป็นประเทศที่มีความสำคัญในภูมิภาคนี้ ยิ่งตอนนี้ประเทศจีนมีนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เราจึงต้องสร้างบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ เพื่อให้ทำงานเข้ากับคนอื่นได้ และให้งานสำเร็จทุกอย่าง โครงการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ต้องมีอุปสรรค เราต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ต้องเตรียมความพร้อมด้วยเหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการความปลอดภัยขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักผลของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ให้รู้จักวิธีตั้งรับ หรือรับมือถึงปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดเหตุปัญหาหรืออันตรายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กระแส ชนะวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯปลัด อว.ประชุมวิชาการนานาชาติติดอาวุธนักศึกษาข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้