ข่าว
100 year

ออกแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น

ไทยรัฐฉบับพิมพ์18 ม.ค. 2563 09:16 น.
SHARE

กทม.ระดมทุกมาตรการรับมือสถานการณ์ฝุ่นอยู่ยาวถึงสิ้นเดือน

กทม.ยันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ทุกมาตรการ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานการณ์และวิธีป้องกันตัว ขณะที่จัดหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ออกให้ความรู้และแจกหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.กล่าวว่า ตามที่กรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.ถึงช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือน ม.ค.ค่าฝุ่นละอองอาจสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศปิด โดยเฉพาะช่วงเย็นที่การจราจรหนาแน่นว่า ที่ผ่านมาสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในด้านต่างๆอย่างเข้มข้น ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการควบคุมและแก้ไขปัญหาแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนมาตรการในระยะเร่งด่วน และระยะยาว โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองจากยานพาหนะ การก่อสร้างรถไฟฟ้า อาคารสูง การเผาและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควัน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดักจับฝุ่น ลดปริมาณฝุ่นในอากาศ ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของฝุ่นละออง รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ถึงวิธีป้องกันและดูแลตนเองเมื่อเกิดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชัน และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในส่วนของผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นละออง PM 2.5

นายชาตรีกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กทม.มีการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM 2.5 บริการตรวจประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองแก่ประชาชนพร้อมสาธิตวิธีการสวมใส่ที่ถูกต้องและแจกแผ่นพับให้ความรู้ในการปฏิบัติตน พร้อมคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาฝุ่นละอองฝุ่นละออง PM 2.5ชาตรี วัฒนเขจรสถานการณ์ฝุ่นสภาพอากาศปิดการจราจรหนาแน่นลดปริมาณฝุ่นละอองข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้