ข่าว
100 year

กำหนดพื้นที่ห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 ม.ค. 2563 09:01 น.
SHARE

ต้นเหตุถนนพัง, มลพิษฝุ่น 2.5-สภา กทม.เสนอ กทม.ออกกฎ

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภา กทม. (ส.ก.) ได้เสนอญัตติขอให้ กทม.ออกประกาศหรือคำสั่งกำหนดพื้นที่ห้ามรถน้ำหนักเกินพิกัดเข้าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยระบุว่าด้วยกรุงเทพฯมีการขนส่งโดยใช้ยานพาหนะบรรทุกขนาดใหญ่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ และจากการแข่งทางธุรกิจ ทำให้เกิดการบรรทุกสินค้าจนอัตราน้ำหนักที่บรรทุกเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

ขณะที่โครงสร้างของถนนในกรุงเทพฯออกแบบให้รองรับน้ำหนักยานพาหนะจำกัดตามมาตรฐานงานทาง เมื่อปรากฏว่าการที่ถนนต้องรองรับแรงกดทับจากน้ำหนักบรรทุกของยานพาหนะบรรทุกสินค้าเกินอัตราสัญจรผ่าน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ มีสภาพเป็นหลุมบ่อส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงนั้น อีกทั้งรถบรรทุกยังเป็นปัญหาให้เกิดการจราจรติดขัด และส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ หรือเป็นแหล่งเกิดฝุ่น PM2.5 ด้วย กทม.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดเข้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กำหนดให้ผู้ว่าฯ กทม. เป็นผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ตามมาตรา 15 (3) สามารถออกประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงท้องถิ่นในเขตความผิดชอบของกรุงเทพฯเสียหาย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของพื้นผิวจราจรและลดความแออัดพื้นที่สาธารณะ จึงขอให้ กทม.ออกประกาศหรือคำสั่งกำหนดพื้นที่ห้ามรถน้ำหนักเกินพิกัดเข้าในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายภาสกล่าวด้วยว่า แต่ละปีงบประมาณ สำนักการโยธา (สนย.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 16,000 ล้านบาท ในส่วนนี้ร้อยละ 20 เป็นงบสำหรับซ่อมแซม ปรับปรุงถนนที่ชำรุดจากการที่มีรถบรรทุกหนักสัญจรไปมา ทั้งนี้ ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว ขณะที่นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ฝ่ายบริหารจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ กทม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกินมลพิษทางอากาศการจราจรติดขัดงบประมาณภาส ภาสสัทธาศักดิ์ชัย บุญมาข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้