ข่าว
100 year

ในหลวง โปรดเกล้าฯ จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถวายแด่พระพุทธอังคีรส

ไทยรัฐออนไลน์15 ม.ค. 2563 20:10 น.
SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ สำหรับถวายเป็นพุทธบูชาแด่ พระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน.

(ภาพ พระพุทธอังคีรส จากแฟนเพจเฟซบุ๊ก สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม)

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed