ข่าว
100 year

ประเมินครูไทย ได้คะแนน 6.25 จากเต็ม 10 ยังขาดทักษะเทคโนโลยี-ภาษา

ไทยรัฐออนไลน์15 ม.ค. 2563 18:32 น.
SHARE

“สวนดุสิตโพล” เผยคนส่วนใหญ่ให้คะแนนครูไทย 6.25 คะแนน จากเต็ม 10 แย่กว่าปี 61 ชี้มีจุดเด่นมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ส่วนจุดด้อย ขาดทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” ปี 2562 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,123 คน เน้นตัวชี้วัด 30 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทยทั้งในด้านส่วนตัว ชุมชนและการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาประเทศ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 สรุปเรียงลำดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดไปถึงต่ำสุด พบว่าประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2562 ผ่านทุกตัวชี้วัด ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 6.25 คะแนน แต่ยังแย่กว่าปี 2561 โดยมีเพียงประเด็นเดียวคือ “มีความเป็นผู้นำ” ที่มีคะแนนมากขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้ จุดเด่นของครูไทย อันดับ 1 มีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ 36.31% อันดับ 2 ขยัน อดทน เสียสละ ต้องรับผิดชอบงานหลายๆ อย่าง 21.14% และอันดับ 3 ให้การอบรมสั่งสอนที่ดี ไม่ยึดติดความคิดแบบเดิม 17.04% ส่วนจุดด้อย พบว่าอันดับ 1 ขาดทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ 33.12% อันดับ 2 ขาดการควบคุมอารมณ์ ยังคงใช้คำพูดและการลงโทษที่ไม่เหมาะสม 20.00% และอันดับ 3 มีปัญหาหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอ 18.52%

ส่วนประเด็นที่มีค่าคะแนนความเชื่อมั่นต่อครูไทย มากที่สุด ในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ 6.61 คะแนน และประเด็นที่มีค่าคะแนนความเชื่อมั่นต่อครูไทย น้อยที่สุด ในเรื่องอุดมการณ์ จิตสำนึก ความรักในวิชาชีพครู 5.81 คะแนน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันครูครูไทยให้คะแนนครูไทยครูไทยขาดทักษะภาษาสวนดุสิตโพลจุดอ่อนครูไทยวันครูปี 62การศึกษา

Most Viewed