ข่าว
100 year

ก.แรงงาน รับไม้ต่อกรมประมง เตรียมนำ ม.83 ประชุมบอร์ด 25 ธ.ค.นี้

ไทยรัฐออนไลน์14 ธ.ค. 2562 20:32 น.
SHARE

ก.แรงงาน ตอบรับหนังสือและผลดำเนินการ จากกรมประมงในประเด็นการใช้มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.ประมงฯ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนแล้ว

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.62 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ที่ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ว่า กระทรวงแรงงานมีหนังสือตอบกลับมาแล้วว่าไม่ขัดข้อง หากใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง และให้กรมประมงจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการเป็นที่เสร็จสิ้น จากนั้นได้จัดส่งผลการดำเนินการนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรมประมงขอให้ประสานงานจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) เป็นการเร่งด่วนอีกด้วย

ทางด้านผู้แทนกรมการจัดหางาน ก.แรงงาน แจ้งในที่ประชุมว่า กรมการจัดหางานได้รับหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวเพื่อเข้าพิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ ก.แรงงาน และเมื่อคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว จะนำเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ตามที่กรมประมงประสานมาแล้ว ทั้งนี้จะจัดประชุมในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อลงกรณ์ พลบุตรกระทรวงแรงงานกรมประมงพ.ร.ก.ประมงฯแรงงานข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้