ข่าว
100 year

ทูตยุโรปชมไทย หนุนใช้แผนธุรกิจสิทธิมนุษยชนชาติแรกในเอเชีย

ไทยรัฐออนไลน์14 ธ.ค. 2562 13:45 น.
SHARE

ทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าพบ "สมศักดิ์" ชื่นชมไทยใช้แผนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนประเทศแรกในเอเชีย พร้อมยินดีไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ขณะที่ รมว.ยุติธรรม ขอบคุณที่เชื่อมั่นในศักยภาพของไทย

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้ให้ นายปีร์กะ ตาปีโอละ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือข้อราชการ

โดย รมว.ยุติธรรมและเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสหภาพยุโรปและไทย รวมถึงได้ร่วมหารือข้อราชการในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อาทิ ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน การนำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติใช้ การผลักดันร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

นอกจากนี้ นายปีร์กะ ตาปีโอละ ยังได้แสดงความชื่นชมบทบาทของกระทรวงยุติธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของ นายสมศักดิ์ ที่ได้ผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจนบรรลุผลสำเร็จ และได้ประกาศใช้เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมที่กระทรวงยุติธรรมเป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน และสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

โดย นายปีร์กะ ตาปีโอละ ยังได้กล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทย สามารถจัดตั้งรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งได้สำเร็จ ซึ่งที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศ ก็ได้มีข้อมติเกี่ยวกับประเทศไทย ที่รับทราบถึงพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทย พร้อมมีความเชื่อมั่นว่ากระทรวงยุติธรรม จะสามารถเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ขณะที่ นายสมศักดิ์ ยืนยันถึงนโยบายการให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาและผลักดันร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันยังได้แสดงความขอบคุณที่สหภาพยุโรป มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย พร้อมขอบคุณที่คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย มีความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม ในมิติด้านสิทธิมนุษยชนด้วยดีเสมอมา ซึ่งการเยี่ยมคารวะของ นายปีร์กะ ตาปีโอละ ครั้งนี้ สะท้อนถึงการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ที่มีความสัมพันธ์ทั้งในเชิงธุรกิจ การเมือง และสิทธิมนุษยชน เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมศักดิ์ เทพสุทินรมว.ยุติธรรมยธ.สิทธิมนุษยชนทูตสหภาพยุโรปข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้