ข่าว
100 year

กรมป่าไม้ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ยังสมัครทัน ใช้วุฒิ ม.6 ได้ เงินเดือนหมื่นปลาย

ไทยรัฐออนไลน์7 ธ.ค. 2562 13:54 น.
SHARE

ง.งานนั้น หายาก ต้องลำบากตระเวนหา...โดยเฉพาะงานราชการที่หลายคนใฝ่ฝัน ซึ่งนานๆ ทีจะมีผ่านหูผ่านตามาให้เห็น และเช่นเดิมทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ นำประกาศรับสมัครงานมาฝาก กับงานของกรมป่าไม้ ส่วนจะรับตำแหน่งใดบ้าง ไปดู!

ล่าสุด กรมป่าไม้ ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 22 ตำแหน่ง รวม 49 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

  • ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง

กลุ่มงานบริการ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
2. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
3. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
8. เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
9. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

10. พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
11. ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
12. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
13. ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
14. ช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
15. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
16. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
18.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
19. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
20. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
21. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
22. ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

  • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 (ไม่เป็นวัณโรค, ไม่เป็นโรคเท้าช้าง, ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี

  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครงานสมัครงานกรมป่าไม้หางานสมัครงานข่าวร้อนข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้